Pregled ekonomskih kretanja – 2. travnja 2020.

02.04.2020.

1.       Agencija Fitch snizila izglede Hrvatske s pozitivnih u stabilne, rejting i dalje BBB-.

o   Revidirali su i procjenu rasta BDP-a za 2020.: s ranijih 2,9 % na – 5,5 %.

o   Dostupno na: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-revises-outlook-on-croatia-to-stable-affirms-at-bbb-01-04-2020.

o   Informacije o kreditnom rejtingu drugih agencija dostupne su na stranicama HNB-a: https://www.hnb.hr/-/rejting-rh.

2.       Pad potražnje za radom (mjereno objavljenim online oglasima) u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019. iznosio je 23,3 %, dok je pad u odnosu na veljaču iznosio 18,5 %.

o   Najveći pad doživjela su najtraženija zanimanja: prodavač, konobar i kuhar, dok se određeni rast potražnje za radom na godišnjoj razini vidi kod zanimanja  vezanima uz sanaciju pandemije (liječnici/stomatolozi, farmaceuti i medicinske sestre) i zagrebačkog potresa (zidari i građevinski radnici).

o   Detaljnije informacije dostupne u studiji o utjecaju COVID-19 pandemije na hrvatsko tržište rada: https://www.hup.hr/covid-19--recesija-2020-sto-nam-o-utjecaju-covid-19-pandemije-na-hrvatsko-trziste-rada-moze-reci-online-vacancy-index-ovi.aspx.

3.       Iznos naknade za nezaposlene u prva tri mjeseca[*] i dalje viši od iznosa potpore za očuvanje radnih mjesta za poduzetnike u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19).

o   Prema podacima DZS-a o bruto plaćama za siječanj 2020., prosječna plaća iznosila je 9.261 HRK, što znači da je 60 % iznosa od tog prosjeka nešto viši od 5.500 HRK. Ako bi se u obzir uzela medijalna plaća, također je 60% iznosa više od 4.000 HRK. Uzimajući u obzir maksimalan iznos naknade, i dalje je potpora niža za većinu zaposlenih (vidi tablicu).

Bruto plaća - siječanj 2020.

Visina plaće (HRK)

prvih 90 dana

ostatak

60%

30%

Ukupno

prosjek

9261

5557

1667

medijan

7651

4591

1377

Trgovina

prosjek

8247

4948

1484

Smještaj i usluživanje

prosjek

7527

4516

1355

smještaj - prosjek

8972

5383

1615

usluživanje - prosjek

6083

3650

1095

Max. iznos (prema prosj. plaći u prethodnoj god.)

6457

70%

35%

4520

2260

4.       Udio izdataka za zdravstvenu skrb u Hrvatskoj je u 2017. iznosio 6,8 % BDP-a, dok je prosjek EU-27 bio na razini od 9,9 % BDP-a.

o   Izvor podataka: Eurostat, dostupno na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200331-1.[*] Prema Zakonom o tržištu rada (NN, 118/18), pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, dok osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek bruto  plaće ostvaren u 3-mjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. Naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 60 %, a za preostalo vrijeme korištenja 30 % od osnovice, s time da iznos naknade za prvih 90 dana ne može biti viši od 70 %, a za preostalo vrijeme korištenja od 35 % iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku (za  2019. godinu prosječna plaća isplaćena u RH iznosi 6.457 HRK tako da najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana ne može biti viši od 4.520 HRK, a za preostalo vrijeme korištenja ne može biti viši od 2.260 HRK mjesečno). Više detalja dostupno na poveznici: https://hzz-helpdesk.kadei.cloud/251703-Koje-sve-uvjete-trebam-ispunjavati-za-ostvarivanje-nov%C4%8Dane-naknade.

vrh stranice
vrh stranice