Pregled ekonomskih kretanja – 7. travnja 2020.

07.04.2020.

1. Pad broja osiguranika pri HZMO-u u ožujku u odnosu na veljaču; blagi rast u odnosu na ožujak 2019.

- Ukupan broj osiguranika na kraju ožujka iznosio je 1.529.905 osoba, što je 0,8 % (ili 12.423 osobe) manje nego u veljači.

- Inače se, zbog sezonskog zapošljavanja, u mjesecu ožujku standardno povećava broj osiguranika u odnosu na veljaču (u ožujku 2019. za 0,9 % ili 14.016 osoba).

- Najveći pad na mjesečnoj razini vidljiv je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-6,4 % ili 5.723 osobe). Pad broja osiguranika u odnosu na veljaču u trgovini na veliko i na malo (uz popravak motornih vozila i motocikala) iznosio je -0,9 % (ili 2.147 osoba) a u prerađivačkoj industriji -0,3 % (ili 855 osoba).

- Na godišnjoj razini, u ožujku je vidljiv rast ukupnog broja osiguranika u iznosu od 0,6 % (ili 8.646 osoba).

- I u odnosu na ožujak 2019. djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane doživjele su pad broja osiguranika (-8,4 % ili 7.724 osobe), kao i prerađivačka industrija (-1.3 % ili 3,156 osoba).

- Kod trgovine na veliko i malo, u ožujku je primjetan rast broja osiguranika u odnosu na ožujak prošle godine (0,5 % ili 1.073 osobe). Osim toga, rastu broja osiguranika na godišnjoj razini najviše su doprinijele djelatnosti informacija i komunikacija (7,4 % ili 3.295 osobe), građevinarstvo (5,8 % ili 6.509 osoba) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (3.9 % ili 3.519 osobe).

 

2. Pad proizvođačkih cijena industrije na mjesečnoj razini i rast na godišnjoj razini u veljači 2020.

- U veljači, mjesecu prije uvođenja izvanrednih mjera poradi COVID-19 pandemije, proizvođačke cijene industrije u Hrvatskoj su bile niže 0,1 % na mjesečnoj razini, dok su u odnosu na isti mjesec 2019. bile više 1,3 %.

- U odnosu na siječanj, proizvođačke cijene industrije i u eurozoni i u EU-27 bile su niže 0,6 %, a na godišnjoj razini su bile niže 1,0 % u EU-27 i 1,3 % u eurozoni.

- Više detalja dostupno na stranicama Eurostata.

 

3. U 2018. godini, očekivani broj zdravih godina pri rođenju za Hrvatsku je iznosio 58,5 godina za žene i 56,5 godina za muškarce

- Očekivani broj godina koje će osoba proživjeti u zdravlju pri rođenju u EU-27 iznosio je 64,2 godine za žene i 63,7 godina za muškarce.

- Malta ima najveći očekivani broj zdravih godina pri rođenju za žene (73,4) a Švedska za muškarce (73,7), dok je na dnu ljestvice Latvija i za žene (53,7) i za muškarce (51,0).

- Više detalja dostupno na stranicama Eurostata (Number of healthy years of life: countries compared).

Osnovni ekonomski pokazatelji

Pokazatelj

Godina

Mjesec / kvartal

Vrijednost

Izvor

BDP (% g/g, realno)

2019.

q4

2,5

DZS

Potrošnja kućanstava (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Potrošnja države (% g/g, realno )

2019.

q4

3,5

DZS

Bruto investicije u fiksni kapital (% g/g, realno)

2019.

q4

4,0

DZS

Industrijska proizvodnja (% g/g)

2020.

m2

-2,1

DZS

Promet od trgovine na malo (% g/g, realno)

2020.

m2

4,9

DZS

Obujam građevinskih radova (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Stopa registrirane nezaposlenosti (%)

2020.

m2

8,3

DZS

Stopa anketne nezaposlenosti (%, sp)

2020.

m2

6,2

Eurostat

Broj registriranih nezaposlenih (kr)

2020.

m2

137.977

HZZ

Potrošačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

1,5

DZS

Proizvođačke cijene (%  g/g)

2020.

m2

0,9

DZS

Prosječna neto plaća (HRK)

2020.

m1

6.796

DZS

Prosječna neto plaća (% g/g, pr)

2020.

m1

4,2

DZS

Medijalna neto plaća (HRK)

2020.

m1

5.846

DZS

Devizni tečaj EUR/HRK (pr)

2020.

m3

7,55

HNB

Devizni tečaj USD/HRK (pr)

2020.

m3

6,82

HNB

Devizni tečaj CHF/HRK (pr)

2020.

m3

7,13

HNB

Izvoz roba (mil. EUR)

2019.

m12

1.188

DZS

Izvoz roba (EUR, % g/g)

2019.

m12

6,2

DZS

Uvoz roba (mil. EUR)

2019.

m12

1.745

DZS

Uvoz roba (EUR, % g/g)

2019.

m12

-0,5

DZS

Pokrivenost uvoza izvozom (%)

2019.

m12

68,0

DZS

Dolasci turista (% g/g)

2020.

m1

5,8

DZS

Noćenja turista (% g/g)

2020.

m1

8,0

DZS

Tekući račun platne bilance (mil. EUR)

2019.

q4

-592,1

HNB

Tekući račun platne bilance (% BDP-a)

2019.

-

2,9

HNB

Prihodi od turizma (% BDP-a)

2019.

-

19,5

HNB

Bruto inozemne izravne investicije (mil. EUR)

2019.

q4

291,1

HNB

Međunarodne pričuve (mil. EUR, kr)

2020.

m2

19.465

HNB

Inozemni dug (mil. EUR, kr)

2019.

m12

40.877

HNB

Inozemni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

75,7

HNB

Prihodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

50.684

MFIN

Rashodi konsolidirane opće države (mil. HRK)

2019.

q4

41.547

MFIN

Neto stjecanje nefinancijske imovine (mil. HRK)

2019.

q4

7.442

MFIN

Neto zaduživanje (mil. HRK)

2019.

q4

6.005

MFIN

Unutarnji dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

197.197

HNB

Inozemni dug opće države (mil. HRK, kr)

2019.

m12

95.823

HNB

Javni dug (% BDP-a, kr)

2019.

m12

73,2

HNB

Novčana masa (M1), (% g/g, kr)

2020.

m2

19,7

HNB

Ukupna likvidna sredstva (M4), (% g/g, kr)

2020.

m2

5,1

HNB

Ukupni plasmani – stanja (mlrd. HRK)

2020.

m2

232,7

HNB

Plasmani kućanstvima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

14.096

HNB

Plasmani poduzećima – iznosi novih poslova (mil. HRK)

2020.

m2

9.397

HNB

Kamatna stopa na kredite poduzećima za nove poslove

(%, 2 - 7,5 mil. HRK)

2020.

m2

2,43

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, VK)

2020.

m2

2,81

HNB

(%, 2 - 7,5 mil. HRK, devizni)

2020.

m2

0,93

HNB

Kratice: g/g – promjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine; pr – prosjek razdoblja; kr – kraj razdoblja; sp – sezonski prilagođeno; VK – valutna klauzula.

Izvori: DZS (Državni zavod za statistiku), HNB (Hrvatska narodna banka), HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje), MFIN (Ministarstvo financija), Eurostat.

vrh stranice
vrh stranice