Pregled ekonomskih kretanja – 19. svibnja 2020.

19.05.2020.

 1. Rast broja zaposlenih u travnju; stopa registrirane nezaposlenosti 9,4 %

- U travnju 2020. broj ukupno zaposlenih u RH iznosio je 1.527.694, što predstavlja porast od 1,5 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine ali i rast u iznosu od 0,8 % u odnosu na prethodni mjesec. Za razdoblje od siječnja do travnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,9 %.

- Broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je i na godišnjoj i na mjesečnoj razini, dok je broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranika poljoprivrednika doživio pad u odnosu na travanj 2019.

- Broj nezaposlenih u travnju 2020. u odnosu na ožujak 2020. porastao je za 11,0 %, dok je stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2020. iznosila 9,4 % (0,8 postotnih bodova više nego u ožujku).

- Rast i broja zaposlenih i broja nezaposlenih u travnju doveo je i do povećanja radno-aktivnog stanovništva – na 1.686.928, što predstavlja povećanje od 1,7 % na mjesečnoj razini i 3,1 % na godišnjoj razini.

- Podsjetimo, prema podacima HZMO-a, ukupan broj osiguranika na kraju travnja iznosio je 1.520.590 osoba, što je 0,6 % manje nego u ožujku te 1,6 % manje u odnosu na travanj 2019. Nadalje, prema podacima HZZ-a, potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćene su u travnju za ukupno 484.922 radnika a do 7. svibnja 2020. zaprimljeno je dodatnih zahtjeva za 90.291 radnika.

- U DZS-u naglašavaju kako, zbog situacije prouzročene epidemijom bolesti COVID-19 i potresa u Gradu Zagrebu, pojedine djelatnosti NKD-a 2007. pokazuju znatne razlike u broju podnesenih izvješća Poreznoj upravi u travnju u odnosu na ožujak, što je utjecalo na obuhvat statističkih jedinica.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

2. Pad prosječnih neto plaća za ožujak na mjesečnoj uz rast na godišnjoj razini

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za ožujak 2020. iznosila je 6.713 kuna što je nominalno niže za 1,1 %, a realno 1,3 % u odnosu na veljaču 2020. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 1,4 %, a realno za 0,8 %.

- Za razdoblje od siječnja do ožujka 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6.766 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 3,2 %, a realno za 1,8 %.

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak 2020. iznosila je 37,74 kune, što je u odnosu na veljaču 2020. niže za 9,4 %, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2,5 %. U ožujku 2020. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 8,8 % više nego u veljači 2020. 

- Medijalna neto plaća za veljaču 2020. iznosila je 5.656 kuna, što predstavlja pad u odnosu na prethodni mjesec.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Usporavanje rasta BDP-a u prvom tromjesečju 2020.

- Na temelju kretanja CEIZ indeksa, očekuje se da bi stopa rasta realnog BDP-a u prvom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine mogla iznositi 1,2 posto, što je najniža zabilježena stopa rasta tromjesečnog BDP-a od četvrtog tromjesečja 2014.

- Sezonski prilagođeni podaci upućuju na to da je u odnosu na prethodno tromjesečje, BDP u prva tri mjeseca 2020. godine bio veći za 0,3 posto.

- Podsjetimo, u posljednjem izdanju Biltena HNB-a navodi se kako model prve procjene BDP-a upućuje na smanjenje realne gospodarske aktivnosti u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na kraj prethodne godine te na usporavanje gospodarskog rasta na godišnjoj razini.

- U objavi Ekonomskog instituta, Zagreb, naglašeno je da se, s obzirom na veličinu šoka koji je pogodio gospodarstvo u ožujku uslijed epidemije virusa COVID-19 i posljedičnog strukturnog loma u podacima na osnovi kojih se računa vrijednost indeksa, procjene rasta BDP-a dobivene na osnovi indeksa ne mogu smatrati u potpunosti pouzdanima.

- Detaljnije informacije dostupne su u mjesečnoj objavi CEIZ indeksa.

 

4. Drastičan pad proizvodnje u građevinarstvu u EU u ožujku

- U odnosu na veljaču, proizvodnja u građevinarstvu u ožujku je bila manja za 14,1 % u eurozoni, dok je na razini EU zabilježen pad od 12,0 %. U ožujku 2020. u odnosu na isti mjesec 2019., proizvodnja u građevinarstvu smanjila se za 15,4 % u eurozoni te 13,4 % u EU.

- U prvom tromjesečju 2020. u odnosu na prethodno tromjesečje proizvodnja u građevinarstvu smanjila se za 1,8 % u eurozoni te 1,4 % u EU, dok je u odnosu na isto tromjesečje 2019. pad iznosio 3,4 % u eurozoni i 2,9 % u EU.

- Više informacija dostupno je u objavi Eurostata.

 

5. Svjetski gospodarski forum: produljena globalna recesija najveći rizik za poslovanje

- Izvješće Svjetskog gospodarskog foruma (World Economic Forum) obuhvaća stavove gotovo 350 stručnjaka koji su sudjelovali u istraživanju o percepciji rizika radi COVID-19. Od njih se tražilo da ocijene 31 rizik u tri dimenzije: najvjerojatniji rizik na globalnoj razini, rizik koji se najviše tiče svijeta te najviše zabrinjavajući rizik za kompanije.

- Dvije trećine ispitanika identificiralo je produljenu globalnu recesiju kao najveći rizik za poslovanje. Polovica ispitanika je identificirala bankrote i konsolidaciju industrije, neuspjeh oporavka industrija i poremećaj u lancima opskrbe kao presudne rizike. Treća najviše zabrinjavajuća prijetnja kompanijama je porast broja cyber napada i prijevara kao i raspad IT infrastrukture i mreža.

- Više informacija dostupno je u izvješću Svjetskog gospodarskog foruma „COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and its Implications“, uz dodatna promišljanja o načinu nošenja s krizom u publikaciji „Challenges and Opportunities in the Post-COVID-19 World“.

 

vrh stranice
vrh stranice