Pregled ekonomskih kretanja – 11. svibnja 2020.

11.05.2020.

1. Na kraju travnja u evidenciji HZZ-a 159.234 nezaposlene osobe

- U odnosu na kraj ožujka, broj registriranih nezaposlenih bio je veći za 11,0 % (ili za 15.773 osobe) dok je u odnosu na travanj 2019. taj broj bio veći za 21,5 % (28.144 osobe).

- Tijekom travnja 2020. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 25.483 osobe (110,1 % više nego u travnju 2019. godine), i to: 22.195 osoba izravno iz radnoga odnosa, 150 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti, 70 osoba iz redovitoga školovanja te 3.068 osoba iz neaktivnosti. Izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 3.862 osobe (17,4 %), nakon čega slijedi trgovina na veliko i malo (3.759 osoba ili 16,9 %), prerađivačka industrija (3.496 osoba ili 15,8 %) te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2.072 osobe ili 9,3 %).

- Ukupno je tijekom travnja 2020. iz evidencije nezaposlenih izašlo 9.710 osoba, što je 63,8 % manje nego u travnju 2019. godine.

- Broj korisnika naknade za nezaposlene iznosio je 43.143 osobe ili 27,1 % od ukupnoga broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s ožujkom za 14,3 % (5.413 osoba), a u usporedbi s istim mjesecom 2019. godine za 73,1 % (18.220 osoba).

- Na dan 11. svibnja 2020., pri HZZ-u je registrirano 159.560 nezaposlenih osoba (povećanje od 326 osoba ili 0,2 % u odnosu na kraj travanja) te je prijavljeno 8.058 slobodnih radnih mjesta.

- Podsjetimo, Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID 19) isplaćene su za ukupno 484.922 radnika (ukupan broj zaposlenih u ožujku iznosio je 1.515.174 (DZS) a ukupan broj osiguranika na kraju travnja 1.520.590 (HZMO)). Do 7. svibnja 2020. zaprimljeno je dodatnih 14.495 zahtjeva poslodavaca s obuhvatom 90.291 radnika, tako da će isplate potpora za travanj 2020. očekivano obuhvatiti sveukupno 98.450 poslodavaca odnosno 575.213 radnika.

- Više detalja dostupno je u priopćenju HZZ-a.

 

2. Hrvatska ima jedan od najvećih udjela prekarne zaposlenosti u EU još od 2012. godine

- 2,3 % zaposlenika u EU u dobi između 20 i 64 godine imalo je nesigurno (prekarno) zaposlenje u 2019., što znači da je njihov ugovor o radu bio u trajanju do 3 mjeseca.

- Zaposleni u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva imali su najveći udio prekarnih ugovora o radu (7,5 % zaposlenih u 2019.), nakon čega slijede sektor trgovine na veliko i malo, prijevoz, smještaj i prehrambene usluge (2,8 %) te sektor ostalih uslužnih djelatnosti i djelatnosti kućanstava kao poslodavaca (2,4 %). Kod ovakvog zaposlenja izražen je sezonski karakter, s najvećim udjelom ovakvih poslova u trećem tromjesečju.

- Hrvatska ima jedan od najvećih udjela prekarne zaposlenosti još od 2012.; nakon vrhunca u 2016. u iznosu od 8,0 % taj se udio postupno smanjuje, dosegnuvši 5,8 % u 2019. godini. Nakon Hrvatske, u 2019. slijede Francuska (5,0 %), Španjolska (3,8 %), Belgija (3,6 %) i Italija (3,4 %), a najmanji udio prekarne zaposlenosti imaju Češka i Rumunjska (0,2 %).

- Više detalja dostupno je u objavi Eurostata „Coronavirus may drive change in precarious employment“.

 


 

3. HNB održala novu redovitu operaciju i plasirala 200 milijuna kuna na tjedan dana

- HNB nastavlja s redovitim operacijama na domaćem tržištu novca održavši novu operaciju na kojoj je plasirala 200 milijuna kuna na tjedan dana po kamatnoj stopi od 0,05 %.

- Više informacija dostupno je na web stranicama HNB-a.

 

4. Indeks nominalnoga efektivnog tečaja kune u ožujku 2020. iznosio je 102,76 (2010. = 100)

- Indeks nominalnoga efektivnog tečaja agregatni je pokazatelj prosječne vrijednosti domaće valute prema košarici valuta glavnih trgovinskih partnera RH.

- Više detalja dostupno je na web stranicama HNB-a.

vrh stranice
vrh stranice