Pregled ekonomskih kretanja – 19. lipnja 2020.

19.06.2020.

1. Pad broja zaposlenih u svibnju; stopa registrirane nezaposlenosti 9,5 %

- U svibnju 2020. broj ukupno zaposlenih u RH iznosio je 1.506.962, što predstavlja pad od 3,3 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine te pad u iznosu od 1,4 % u odnosu na prethodni mjesec. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1 %.

 

- Broj zaposlenih u pravnim osobama pao je i na godišnjoj i na mjesečnoj razini, dok je broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao u odnosu na travanj 2020. Najveći pad i na godišnjoj i na mjesečnoj razini prisutan je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

- Broj nezaposlenih u svibnju 2020. u odnosu na travanj 2020. pao je za 0,9 %, dok je stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2020. iznosila 9,5 % (0,1 postotni bod više nego u travnju).

- Podsjetimo, prema podacima HZMO-a, ukupan broj osiguranika na kraju svibnja iznosio je 1.523.653 osoba, što je 0,2 % više nego u travnju te 3,4 % manje u odnosu na svibanj 2019. Nadalje, prema podacima HZZ-a, potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćene su u svibnju (za travanj) za ukupno 558.724 radnika, dok je broj registriranih nezaposlenih na kraju svibnja iznosio 157.839 (35,5 % više nego na kraju svibnja 2019.).

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

2. Pad prosječnih neto plaća za travanj na mjesečnoj uz blagi rast na godišnjoj razini

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za travanj 2020. iznosila je 6.622 kune što je nominalno niže za 1,4 %, a realno 1,2 % u odnosu na ožujak 2020. U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 0,2 %, a realno za 0,4 %.

- Za razdoblje od siječnja do travnja 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH iznosila je 6.730 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,5 %, a realno za 1,5 %.

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za travanj 2020. iznosila je 37,33 kune, što je u odnosu na ožujak 2020. niže za 1,1 % (uz isti broj plaćenih sati), a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,5 %.

- Medijalna neto plaća za travanj 2020. iznosila je 5.524 kuna, što predstavlja pad u odnosu na prethodni mjesec.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

3. Smanjenje ukupne proizvodnje električne energije u travnju i na mjesečnoj i na godišnjoj razini

- Ukupna bruto proizvodnja električne energije u travnju 2020. iznosila je 674 GWh, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mjesec ali i u odnosu na isti mjesec 2019. U travnju 2020. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1.233 GWh što predstavlja smanjenje u odnosu na isti mjesec prethodne godine kao i u odnosu na ožujak 2020.

- Ukupna proizvodnja prirodnog plina u travnju 2020. iznosila je 78 mln m3, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mjesec ali i smanjenje u odnosu na isti mjesec 2019. Ukupan iznos prirodnog plina raspoloživ za potrošnju u travnju je iznosio 196 mln m3.

- Više detalja o ovima ali i drugim energentima za travanj dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

4. U 2019. veća proizvodnja ogrjevnog drva a manja industrijskoga grubo obrađenog drva

- Ukupna površina šumskog zemljišta u 2019. u odnosu na 2018. ostala je na približno istoj razini i iznosi oko 2,8 milijuna hektara.

- Količina ukupno posječenog drva u državnim i privatnim šumama u 2019. u odnosu na 2018. neznatno je veća, za 0,2 % (10 tisuća m3).

- U 2019. proizvodnja ogrjevnog drva veća je za 1,3 %, dok je proizvodnja industrijskoga grubo obrađenog drva manja za 0,6 % (19 tisuća m3).

- Ukupna vrijednost prodanog drva u 2019. u odnosu na 2018. porasla je za 11,5 %, dok su prosječne cijene porasle za 13,1 %.

- Više detalja dostupno je u priopćenju DZS-a.

 

5. Razina cijena potrošačkih dobara i usluga u Hrvatskoj na 71 % prosjeka EU-27 u 2019.

- U 2019. godini razine cijena potrošačkih dobara i usluga uvelike su se razlikovale u EU: od 53 % i 55 % prosjeka EU-27 u Bugarskoj i Rumunjskoj do 134 % i 141 % u Irskoj i Danskoj. Razina cijena potrošačkih dobara i usluga u Hrvatskoj je bila na 71 % prosjeka EU. Osim u Bugarskoj i Rumunjskoj, razina cijena bila je niža i u Litvi, Mađarskoj i Poljskoj.

- Više informacija dostupno je u objavi Eurostata.

vrh stranice
vrh stranice