Predstavnik HUP-UGGS na sastanku s Europskom GNSS agencijom

29.06.2020.

U organizaciji prof. Bačića s Geodetskog fakulteta Dragan Divjak, kao predstavnik HUP-UGGS, uz predstavnike javne uprave i akademske zajednice sudjelovao je na online sastanku s predstavnicima Global Navigation Satellite System (GNSS).

Na sastanku su razmijenjena stajališta dviju strana o potrebi i želji za suradnjom između GSA i hrvatskih subjekata vezano za GNSS tehnologiju, Galileo i EGNOS sustav, kao i interakciju između Galileo i Copernicus sustava.

Definirana su i slijedeća područja suradnje:
o jačanje tržišta aplikacija Galileo/EGNOS/GNSS-a u Hrvatskoj
o prijenos znanja i vještina
o jačanje veza s GSA, privremeno ili stalno zapošljavanje hrvatskih državljana u GSA
o modernizacija akademiskih kurikuluma I uvođenje posebnih Galileo/EGONS/Copernicus sadržaja
o suradnja u razvoju navigacijskih i ne-navigacijskih apliaciju zasnvanih na GNSS tehnologiji
o uključivanje hrvatskih GNSS stručnjaka u GSA aktivnosti.

Na sastanku su uz g. Divjaka sudjelovali T.Antičić, A.Radović (MZO), M.Iđaković (MMPI), M.Babić (DGU), D.Divjak (HUP), S.Vidas (Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum), M.Medanić (Amphinicy), V.Kušan (Oikon), R.Filjar (TVZ/TFRi), J.Vuković i S.Cikota (FER), M.Muštra (FPZ), D.Švehla, D.Šugar, V.Poslončec-Petrić i Ž.Bačić (GEOF)) te Pascal Claudel, v.d. direktor GSA, Adriana Rad (Inter-institutional officer) i Martin Šunkević (Market Development Officer).

 

vrh stranice