Predstavljene HAMAG BICRO COVID mjera za pomoć gospodarstvu

05.05.2020.

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije organizirali su webinar s ciljem pojašnjavanja mjera za očuvanje likvidnosti malog i srednjeg poduzetništva. Poduzetnicima su sada već preko mjesec dana stavljeni na raspolaganje različiti zajmovi za obrtna sredstva:

  •  ESIF mikro zajam za obrtna sredstva
  • COVID 19 zajam za obrtna sredstva
  •  Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

PREZENTACIJA 

Predstavnice HAMAG BICRO-a: Iva Debanić, voditeljica službe za jamstva i Josipa Kutle Stepančić, voditeljica službe za zajmove pojasnile su dinamiku zaprimanja i obrade zahtjeva: Do danas je zaprimljeno ukupno 2237 zahtjeva za neki od ta tri zajma i obrađeno ih je 445 sa prosječnom stopom 70% odobrenja sredstava. Gledajući brojke predstavljene u tablici, važno je razumjeti da je veća prolaznost prijava za COVID zajam povezana s većim brojem prihvatljivih djelatnosti tj. prijave iz neprihvatljivih djelatnosti su kod drugih zajmova uzrokovale više negativnih ocjena.

Kada govorimo o ovim zajmovima, važno je znati da potpora koja se trenutno dodjeljuje je deminimis potpora. Svjesni da propisano ograničenje od maksimalno 200 000 eura po poduzetniku tijekom trogodišnjeg razdoblja za neke predstavlja ograničenje, HAMAG-BICRO je u procesu izrade novog pravilnika o dodjeli državnih potpora koji je prilagođen trenutnom stanju na tržištu odnosno efektima koje korona virus ima na gospodarstvo..

U više zahtjeva za zajmom bilo je upita za financiranje osnovnih sredstava (ulaganja u opremu ili adaptacije), no to kod ovih financijskih instrumenata nije dozvoljeno. Također nije moguće refinanciranje postojećih obaveza, primjerice zatvaranje lizinga, postojećih zajmova i slično. Kod COVID zajmova PDV je prihvatljiv trošak, dok kod preostala dva mikro zajma nije (kod PRR zajmova prihvatljiv je trošak ako prijavitelj nije u sustavu PDV-a).

Kod ESIF mikro zajma te Mikro zajma za ruralni razvoj bitna razlika u odnosu na COVID zajam je neprihvatljivost srednjih gospodarskih subjekata. Nadalje, poček koji je za ESIF mikro zajam ranije bio do 6 mjeseci produžen je na 12 mjeseci. Sredstva se po odobrenju uplaćuju na poseban namjenski račun i koriste u razdoblju od 3 mjeseca kod mikro zajmova odnosno do 6 mjeseci kod COVID-19 zajma. Za sve zajmove treba obratiti pažnju da se kod odobrenja analizira prosječni tromjesečni odnosno šestomjesečni iznos redovnih (obrtnih) troškova te se sukladno tome i odobrava visina zajma.

Sredstvima mikro zajmova moguće je podmiriti obaveze koje su stare do 3 mjeseca od datuma zaprimanja zahtjeva za zajam, dok su kod COVID zajmova prihvatljivi svi troškovi koji su nastali u 2020. godini. Ipak, ne smije se koristiti za plaćanje već plaćenih računa niti za investicije koje služe za privatne svrhe.

Posljednjih dana je stigao veći broj upita poduzetnika i u HUP i u HAMAG BICRO vezanih za novu obavezu registracije na FINA portal stoga su predavačice pojasnile najčešće nedoumice:

·       Svi zahtjevi za HAMAG BICRO zajmove moraju doći direktno na njima zajedno sa svom propisanom dokumentacijom

·       Registracija na FINA portalu je obavezan ali dodatan korak i ne može zamijeniti direktnu prijavu

·       Registracija na FINA portalu zamjenjuje potrebu dostave HROK kreditnog izvješća jer FINA dostavlja podatke o poduzetniku koji uključuju HNB-ovu ocjenu urednosti po postojećim zaduženjima.

·       Kod ocjene prihvatljivosti zahtjeva za zajam u obzir se uzima poslovni plan i prateći financijski pokazatelji poduzetnika a ne samo COVID score koji se kreira na FINA portalu.

·       FINA portal ne omogućava prijavu i dokazivanje gubitka budućih prihoda (u drugom kvartalu 2020.) no to ne utječe na prolaznost zahtjeva jer se isto dokazuje direktno u prijavi HAMAG BICRO-u

 

UVJETI KORIŠTENJA ZAJMA

Nakon odobrenja sredstava, korisnik mora otvoriti račun posebne namjene. Sva plaćanja moraju biti izvršena direktno s tog računa na račun dobavljača i ne smije se plaćati gotovinom. U slučaju isplate plaća, na dan isplate plaća se smije prebaciti dio novca na svoj osnovni račun te kasnije kroz izvode dokazati HAMAG BICRO-u da su sredstva uistinu namjenski potrošena. U poslovnom planu se definiraju redovni mjesečni troškovi i prema tome su prihvatljivi troškovi. Ono što je bitno, ako je mjesečno ugovoreno plaćanje najamnine, istu ne možete platiti izvan ugovorenog roka korištenja (npr. ne može se platiti godišnja najamnina). No, ako poduzetnik ima ugovoreno godišnje plaćanje najamnine koje je u dospijeću za vrijeme korištenja zajma, tada je isto prihvatljivo.

Kod ESFI zajma kod plaćanja računa s PDV-om, s redovnog računa tvrtka trošak PDV-a uplati na namjenski račun i s njega plaća puni iznos fakture dobavljaču.

 

Financiranje plaća kod korisnika mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta nije prepreka da korisnici HAMAG BICRO zajmova financiraju sve iznad iznosa primljene potpore (ukoliko je plaća radnika veća od 4000.0 kn) ili financirati plaće zaposlenika koji nisu pokriveni HZZ mjerama kako ne bi došlo do duplog financiranja.

Što se tiče dinamike obrade zahtjeva potrebno je znati da je u mjesec dana pristiglo više zahtjeva nego tijekom cijele 2019. godine a na evaluacijama radi jednaki broj djelatnika. Na početku je zaprimljen veći broj zahtjeva u potpunosti bez prateće dokumentacije što se toleriralo i tražile su se nadopune no to dodatno opterećuje već rastegnute resurs za evaluaciju. Kako bi radili što efikasnije, apeliraju na cjelovito slanje dokumentacije jer je samim time obrada brža, budući da niti jednog poduzetnika nisu odbili ako nedostaju 2 ili 3 potrebna prateća dokumenta ako nešto drugo nije bio dodatni razloga za odbijanje zahtjeva.

Materijali s webinara biti će objavljeni na mrežnim stranicama HUP-a a kroz koji dan objaviti ćemo objedinjeni dokument s pristiglim pitanjima i odgovorima kako bi što veći broj poduzetnika dobio potrebna pojašnjenja.

  

vrh stranice