Predstavljena Nacionalna studija o stanju u nefinancijskom izvješćivanju u Hrvatskoj 2017. i 2018.

18.11.2019.

Nacionalna studijao stanju u nefinancijskom izvješćivanju u Hrvatskoj za 2017. i 2018. godinu predstavljena je danas u Ministarstvu financija. Na predstavljanju Nacionalne studije sudjelovali su  državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Zrinušić i predstavnici organizacija partnera u izradi studije.

Nefinancijsko izvješće u suštini sadrži osnovne informacije nužne za razumijevanje poslovnih rezultata i razvoja poduzetnika te razumijevanje učinka njegovih aktivnosti na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, pitanja u vezi ljudskih prava te borbe protiv korupcije i podmićivanja.

Državni tajnik Zrinušić istaknuo je kako se ovim predstavljanjem prvenstveno žele istaknuti koristi koje nefinancijsko izvješćivanje donosi za same poduzetnike. Objavljivanjem ciljeva i transparentnim izvještavanjem postiže se pozitivan stav investitora za dugoročna ulaganja, privlači se kvalitetna radna snaga i dobavljači, te se omogućava veća dostupnost sredstava namijenjenih poticanju ulaganja.

Za dugoročna ulaganja više nije dovoljna sama profitabilnost poslovanja već investitori traže i informacije o pozitivnom utjecaju poslovanja poduzetnika na okoliš i društvo, budući je društveno odgovorno poslovanje preduvjet „održivog razvoj“. Posljedično, isto treba pridonijeti rastu te većem povjerenju među svim dionicima, uključujući  ulagače i potrošače, s težnjom povećanja konkurentnosti tvrtki. U ovom slučaju hrvatskih tvrtki.

„Sve opisano sažeto je u jednoj rečenici, odnosno definiciji „održivog razvoj“, kao načela koje je međunarodna zajednica prihvatila kao jedini mogući koncept razvoja:Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija”, zaključio je Zrinušić.

O studiji

Nefinancijsko izvješćivanje je od 01. siječnja 2017. godine prema Zakonu o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 120/16 i 116/18) postalo zakonska obveza određenim poslovnim entitetima za poslovnu godinu koja počinje 1. siječnja 2017. Dvije godine nakon inicijacije zakonske obveze u izradi Nacionalne studije o stanju nefinancijskog izvješćivanja u Hrvatskoj okupile su se organizacije iz poslovnog, javnog i civilnog sektora, kako bi determinirale stanje nefinancijskog izvješćivanja u Hrvatskoj u 2017. i 2018. godini i dale moguće preporuke za njegovo poboljšanje. Ministarstvo financija, kao jedino tijelo u Hrvatskoj koje sukladno Zakonu o računovodstvu obavlja nadzor poduzeća o objavi nefinancijskog izvješća, zajedno je s partnerima Institutom za društveno odgovorno poslovanje, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Global Compact mreža Hrvatska,  i PwC-om Hrvatska posljednjih 12 mjeseci aktivno prikupljao nefinancijske podatke i analizirao nefinancijske izvještaje objavljene u Hrvatskoj za 2017. i 2018. godinu.

Ovom studijom analizirani su okviri i sadržaji nefinancijskih izvješća poduzetnika obveznika, kao i onih koji su izvješća objavili dobrovoljno. Analiza sadržaja nefinancijskih izvješća provodila se prema zakonom propisanim kriterijima opisanih u stavcima 21.a. i 24.a (Narodne novine, br. 78/15, 120/16 i 116/18), te načelima određivanja sadržaja nefinancijskog izvještaja propisanih u GRI Standardima i smjernicama Europske komisije za nefinancijsko izvještavanje (Službeni list Europske unije 2017/C 215/01).

Od ukupno 74 analizirana nefinancijska izvješća, većina poduzetnika je zadovoljila obvezu zakonski propisanog sadržaja poput: navedeni si ključni nefinancijski pokazatelji (87%), opisane su poslovne politika poduzetnika odnosa prema društvu i okolišu (92%) te rezultati tih politika (67%).  Nasuprot tome, većina poduzetnika u izvještajima nije prepoznala obvezu postavljanja ciljeva (21%), te opisala dijalog s dionicima u procesu određivanja sadržaja (26%) te identificirala osnovne rizike od klimatskih i društvenih utjecaja (28%).

„Ovom studijom se postavila dijagnoza, a terapija ovisi o potrebama poduzetnika i njihovoj svjesnosti da je praksa nefinancijskog izvješćivanja zapravo za njihovo dobro i održivost. S rastom svijesti dionika, očekuje se će poduzetnici u narednom razdoblju sve veći naglasak stavljati na postavljanje ciljeva, materijalne teme i oblikovanje održivog poslovnog modela, s ciljem stvaranja dodane vrijednosti, pristupa kapitalu i ostvarivanje konkurentske prednosti,“ kazala je dr. sc. Nikolina Markota Vukić, suosnivačica i predsjednica Instituta za društveno odgovorno poslovanje (IDOP).

 "Danas, kad investitori sve više uzimaju u obzir utjecaj svojih ulaganja na društvo i okoliš, a kupci i potrošači su sve osvješteniji u odabiru proizvoda koji ne štete ljudima i planeti, postaje sve važnije izvještavati o nefinancijskim podacima i rezultatima i činiti to na ispravan i transparentan način. Iz tog smo se razloga uključili u ovaj projekt želeći povećati konkurentnost naših članova na lokalnom, regionalnim i globalnom tržištu. Hrvatska udruga poslodavaca nositelj je inicijative Ujedinjenih naroda za održivi razvoj i korporativnu održivost, UN Global Compact. Kako bismo potaknuli nase članove na snažniju provedbu ciljeva održivog razvoja u korporativnim strategijama i procesima izvještavanja, krenuli smo s grupnim treninzima radeći na boljem razumijevanju ciljeva, i pružajući im alate za integriranje ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije i nefinancijsko izvještavanje. Vjerujemo da naši članovi mogu biti lideri, među njima imamo sjajne primjere uspješnog izvješćivanja o održivosti a kroz ovaj projekt želimo osigurati da ih imamo još i više." - izjavila je Vali Marszalek, izvršna direktorica UN Global Compact Hrvatska

Cilj predstavljanja Nacionalne studije javnosti predstavljanje je samog pojma nefinancijskog izvješćivanja i nefinancijskih informacija, kruga obveznika izrade, zakonskog okvira, te najvažnije, naglašavanje motiva i prednosti nefinancijskog izvješćivanja poput identifikacije rizika za okoliš i društvo te privlačenje investitora integriranim izvješćivanjem povećanjem transparentnosti.

Nacionalnom studijom o stanju nefinancijskog izvješćivanja planira se sustavno i periodički (svake dvije godine) analizirati stanje nefinancijskog izvješćivanja u Hrvatskoj kako bi se prvenstveno povećala konkurentnost hrvatskih poduzeća.

 

vrh stranice
vrh stranice