Pravni savjetiBESPLATNA PRAVNA POMOĆ ČLANOVIMA U PODRUČJU RADNIH ODNOSA pravni savjeti iz područja radnog prava (telefonskim putem, pisano, e-mail, privatni WEB-portal…) pomoć pri izradi pravnih akata iz područja radnog prava (ugovori, pravilnici, otkazi, odluke…) pravna podrška u procesu kolektivnog pregovaranja sa sindikatima na razini tvrtke i grane (djelatnosti) zastupanje pred sudom u radnim sporovima zaštita kod industrijskih akcija – štrajkova    hr-HR