Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

16.11.2015.

U Narodnim novima ( NN broj 124/2015) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_124_2368.html
vrh stranice