Postojeću infrastrukturu za fosilna goriva treba prenamijeniti za obnovljiva i nisko-ugljična tekuća goriva

12.07.2021.

Uvođenje obnovljivih i nisko-ugljičnih goriva je središnje pitanje političke rasprave o EU 2030 i klimatskoj politici za 2050. 

U skladu s ambicioznim ciljevima, postojeća infrastruktura za fosilna goriva trebat će se modernizirati i transformirati zbog prenamjene ili ukloniti. Kao doprinos raspravi i donošenju dobrih odluka, europska industrijska udruženja FETSA i UPEI objavili su zajedničku studiju o utjecaju energetske tranzicije na europsko skladištenje i opskrbu gorivom te na infrastrukturu za distribuciju. Ona sadrži važne poruke i daje praktične preporuke za donositelje politika na EU i nacionalnoj razini te za igrače u dobavnom lancu, procjenjuje utjecaj energetske tranzicije na skladištenje i infrastrukturne terminale za distribuciju gorivom, cjevovode, tankove i spremnike, teretna vozila, vagone, plovila i tegljače te na benzinske postaje. Izradili su je vodeći konzultanti za energiju i ekonomiju Trinomics B.V.

Ravi Bhatiani, izvršni direktor FETSE rekao je kako studija pokazuje da će postojeći terminali i spremnici biti ključni u energetskoj tranziciji, kao i u strateškoj autonomiji i otpornosti EU. Za skladištenje raznih vrsta tekućih goriva u budućnosti, bit će potrebne posebne investicije, a sektor već modernizira terminale, prilagođava infrastrukturu, istražuje nove trgovinske putove te ažurira postupanje i sigurnosne procedure kako bi bio spreman.

Cecile Nourigat, glavna tajnica UPEI-ija istakla je kako je ključni nalaz studije to što je potvrđeno kako se većina postojeće infrastrukture može prenamijeniti za prihvat obnovljivih goriva i goriva s niskom razinom ugljika te uspješno i troškovno učinkovito pružiti ta rješenja krajnjim kupcima.

Studija daje dubinski pregled učinaka zamjene konvencionalnih goriva kroz konkretne dobavne lance, i to, kroz 11 studija slučaja te uzima u obzir prostornu konfiguraciju, sigurnost, opremu i troškove. Zaključak je kako bi za većinu glavnih dobavnih lanaca, postojeća infrastruktura bila kompatibilna s budućim nisko-ugljičnim i obnovljivim tekućim gorivima, a koji će pokretati gospodarstvo u smjeru klimatski neutralne Europe. To će zahtijevati investicije radi prilagodbe opreme, no to se kreće u okvirima uobičajene modernizacije opreme. Za određene dobavne lance, na primjer one koji se odnose na čisti vodik, procjenjuje se kako će to tražiti veće investicije da bi se prilagodilo novim dobavnim putevima i karakteristikama proizvoda.

Sigurno je kako stručnost i znanje u postupanju s energetskim proizvodima, poput tekućih goriva i ukapljenog plina, kvalificira postojeće logističko poslovanje za nastavak i napredak poslovanja za nisko-ugljičnu i obnovljivu budućnost.

 

Studija o implikacijama energetske tranzicije na skladištenje i opskrbu gorivom te infrastrukturu Prilog

 

 

vrh stranice
vrh stranice