Poslovni sektor za klimatski neutralnu Europu – kako ispuniti ambiciju pomoću ciljeva održivog razvoja i Zelenog plana

10.03.2020.

Sve veći broj europskih kompanija mijenja način razmišljanja i poslovanja, te osim poslovnih aspekata, u svakodnevnom poslovanju uzima u obzir okolišne i društvene aspekte. Kako bi transformacija u zeleno gospodarstvo bila uspješna, Europska unija mora osigurati ravnopravne uvjete za sve svoje tvrtke, povećati konkurentnost i ulaganja. Ovo su neki od zaključaka konferencije koja se pod nazivom Poslovni sektor za klimatski neutralnu Europu – kako ispuniti ambiciju pomoću ciljeva održivog razvoja i Zelenog plana održala 9. ožujka 2020. godine u Splitu.

„Poslovni sektor nije problem, već dio rješenja kada govorimo o postizanju klimatske neutralnosti i implementaciji Ciljeva održivog razvoja˝ - podsjetio je Jacek Krawczyk, predsjednik Skupine poslodavaca Europskog gospodarskog i socijalnog odbora otvarajući konferenciju. Transformacija u zelenu ekonomiju uspjet će samo uz sudjelovanje tvrtki koje pružaju klimatski prihvatljive tehnologije i usluge.

Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca naglasila je da „Postoji značajna investicijska potreba koju mogu pružiti samo javni i privatni sektor, pri čemu treba imati na umu da države članice i regije ne polaze s iste pozicije, a pravedna tranzicija treba osigurati da nijedan sektor ili tehnologija ne budu zapostavljeni. Jedino tako možemo doći do željenih rezultata.“

˝Usklađivanje europskog gospodarstva s ciljevima održivog razvoja različitim će tempom napredovati u različitim zemljama Europske unije, međutim, svejedno, radi se o prekretnici, posebno za manja gospodarstva˝ - podsjetio je Tomislav Ćorić, hrvatski ministar Zaštite okoliša i energetike. Rekao je da će proračunski projekti koji razmatraju održivost imati prednost u sljedećem dugoročnom proračunu Europske unije.

Tema prve panel rasprave bila je kako tvrtke integriraju ciljeve održivog razvoja u svoje svakodnevno poslovanje. Sudionici su se složili da održivost i izazovi s okolišem imaju sve veći utjecaj na ponašanje i odluke kupaca i potrošača. U budućnosti će uspjeti one tvrtke koje se prilagođavaju novom načinu razmišljanja svojih dionika i tretiraju ciljeve održivosti kao neizostavni dio poslovnog modela. Iako raste dostupnost ˝zelenih˝ tehnologija i rješenja, i dalje se radi o značajnim ulaganjima. Tvrtke često moraju balansirati između većih troškova ˝zelenih˝ rješenja koja donose dugoročne koristi, i kratkoročnih, financijski isplativijih, ali ne i održivih rješenja.

Sudionici drugog panela raspravljali su o mogućim prilikama ali i posljedicama Europskog zelenog plana za gospodarstvo Europske unije. Pritom su dali niz konkretnih primjera potencijalnih izazova s kojima bi se poduzeća mogla suočiti. Provedba Europskog zelenog plana mora ići paralelno s osiguravanjem ravnopravnih uvjeta za tvrtke koje se natječu na globalnom tržištu. U suprotnom, ako se ne osigura ravnopravna konkurencija, EU riskira izvoz svojih emisija, proizvodnje, ulaganja i radnih mjesta. Budući da se radi o značajnim investicijama potrebnim za ovakvu ekonomsku tranziciju, nijedno gospodarstvo ne može to samo financirati. Privatni kapital mora biti podržan javnim financiranjem od strane Europske unije, na nacionalnoj i na globalnoj razini.

Konferenciju su zajedno organizirali europski gospodarski i socijalni odbor, Hrvatska udruga poslodavaca, UN Global Compact Mreža Hrvatska i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu.

vrh stranice
vrh stranice