Poslodavci upozoravaju: Nužno je što prije pronaći sredstva za daljnje povećanje alokacije EU projekata usmjerenih na istraživanje i razvoj (R&D)

16.02.2021.

Poslodavci okupljeni u HUP-ovoj granskoj udruzi profesionalaca za fondove EU obratili su se krovnim ministarstvima s apelom za osiguravanjem dodatnih sredstava za 45 projekata prijavljenih za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (tzv. IRI 2 natječaj). Ministarstva su prepoznala veliku potrebu gospodarstva za podršku privatnim investicijama u istraživanje i razvoj kao i značaj spremnih, pozitivno ocjenjenih projekata, no konačna odluka o financiranju je do danas izostala. Od zatvaranja natječaja do sada prošlo je pet mjeseci u kojem su prijavitelji morali započeti provedbu projekta, nabaviti opremu, dok je s druge strane dio prijavitelja bio prisiljen i zaposliti inozemne stručnjake što je utjecalo na ukupno povećanje troškova.

Prilike za ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj danas, moramo prepoznati i podržati jer otvaraju prostor za suradnju gospodarstva sa znanstvenom zajednicom te omogućuje dodatno zapošljavanje stručnih i visoko obrazovanih kadrova. Svako novo zapošljavanje prijeko je potrebno u krizi uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, kada su uvjeti na tržištu nepovoljni i kada mnogi poslodavci imaju poteškoća s novim zapošljavanjima kao i sa samostalnim financiranjem zahtjevnijih projekata.

„Od iznimne je važnosti čim prije zaključiti vrednovanje i osigurati financiranje za sve projekte koji su se inovativnošću i kvalitetom istaknuli u vrlo kompetitivnom i zahtjevnom selekcijskom procesu. Iza svakog projekta nalazi se menadžment i istraživačko-razvojni tim stručnjaka s ambicijom razvoja i komercijalizacije inovativnih proizvoda čim se doprinosi otvaranju visokokvalificiranih radnih mjesta i jačanju istraživačko-razvojnih kapaciteta. Dodatnu važnost daje činjenica da će biti financirani projekti u području pametne specijalizacije gdje hrvatski know-how dokazano može biti globalno konkurentan te svaki pojedinačni projekt kreira okvir za nastanak nove, a možda i globalno uspješne, poduzetničke priče poput Infobipa i Rimac Automobila.“ - izjavio je Marko Andabak, direktor za podršku investitorima, Apsolon d.o.o.

Do sada su poduzetnici već utrošili brojne resurse na zahtjevnu pripremu IRI projekata, uložili vlastite resurse u dimenzioniranje, pronalazak partnera, angažiranje stručnjaka, oblikovanje projekta na prihvatljiv i provediv način te u konačnici na nova projektna zapošljavanja, nabavku potrebne opreme kao i odvajanje vremena postojećih zaposlenika u projektne aktivnosti. Važno je znati da se ovakvi natječaji zbog svoje kompleksnosti ne ponavljaju često i ukoliko se ne osigura potrebnih 100 milijuna eura na postojećem natječaju, prijeti nam zatvaranje do sada otvorenih radnih mjesta, pad konkurentnosti u proizvodima i uslugama koji se ne razviju na vrijeme, a možda najveći gubitak je obeshrabrenje svih budućih poduzetnika i poslodavaca koji bi se željeli javiti na ovakve natječaje, no odustanu radi visokih početnih uloga i neizvjesnosti u prihvaćanju i financiranju prijedloga.

Istraživanje i razvoj predstavljaju ključnu konkurentsku prednost poduzeća, a dugoročna stopa rasta gospodarstva određena je tehnološkim napretkom čemu ovakvi projekti mogu u znatnoj mjeri doprinijeti. Riječ je o prijavama koje su prošle sve instance ocjenjivanja i čiji potencijal je ogroman za jačanje tehnološkog napretka. S obzirom na to da se nalazimo na prekretnici između dva financijska razdoblja, moramo razmišljati da upravo na ovakvim primjerima potaknemo i druge na ulaganje u istraživanje i razvoj, kao i da ih još više ohrabrimo koliko je svaka kuna uložena u R&D ključ za rast i razvoj.

Republika Hrvatska jedna je od zemalja s najmanjom stopom ulaganja u istraživanje i razvoj u gospodarstvu na razini EU, što je apostrofirano u smjernicama za reformu od strane EU kroz dokument „National Development Strategy Croatia 2030 Policy Note: Growth, Competitiveness and Innovation“, kojim je jasno utvrđeno koliko RH kaska za ostatkom razvijenih EU zemalja u proporcionalnosti ulaganja u Istraživanje i razvoj te kojim se daju smjernice RH u novom razdoblju o potrebi povećanja tih ulaganja. Bez ciljanog ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije Hrvatska gubi svoju konkurentsku prednost pred ostalim članicama Europe i svijeta.  Apeliramo na Vladu RH da razmotri navedeno i uloži dodatne napore u pronalasku potrebnih sredstava kako bi se kvalitetne, spremne i već započete investicije provele.

Svako daljnje kašnjenje s Odlukom o raspoloživosti sredstava za financiranje IRI II projekta dovest će većinu prijavitelja u situaciju odustajanja od IRI projektnih prijedloga te uzrokovati rast nezaposlenosti i daljnje zaostajanje za razvijenijim zemljama EU i okruženja.

 

vrh stranice