Poliklinika LabPlus

04.01.2021.

Testiranje vaših zaposlenika na prisutnost infekcije SARS CoV-2 (COVID 19)

Nudimo vam dvije vrste testiranja:
Test za otkrivanje trenutne infekcije SARA-Cov-2 N antigen i 
serološko testiranje antitijela iz krvi na SARS CoV-2 (COVID 19)

Test za određivanje SARS-CoV-2 N antigena provodi se iz brisa nazofarinksa, a namijenjen je za  brzo otkrivanje osoba s infekcijom SARS-CoV-2.

Rezultat koji se očita izdaje se kao kvalitativan, pozitivan ili negativan. Nalaz je gotov isti dan. Cijena pretrage iznosi 175,00 kn. Što se tiče samog testiranja radi se o serološkom antigen testu iz brisa nazofaringsa, rezultati su gotovi  isti dan i šalju se mailom. Nalaze možemo slati pojedinačno svakom zaposleniku ili na mail koji vi želite. Mi o rezulatatima testa obavještavamo isključivo vas kao naručitelja testiranja. Možemo doći i na vašu lokaciju istestirati 20 i više zaposlenika odjednom ,sve bi trajalo cca 3 min po osobi.Izlazak na lokaciju potrebno je dogovoriti 2-3  dana ranije i izlazak na teren se dodatno plaća. Moguće je dogovoriti dolazak od pon-petka od 8-16 sati kao i subotom. Sve bi trebali dogovoriti 1-2 dana ranije, bio bi nam potreban popis djelatnika sa podacima: ime prezime,datum i godina rođenja. Što se tiče uvijeta potrebno je osigurati stolicu na koju osobe sjednu prilikom uzimanja brisa. Ukoliko zaposlenika želite slati kod nas na testiranje ono se obavlja na lokaciji Maksimirska 282, Zagreb-Dubrava, poseban ulaz sa zadnje strane zgrade sa parkirališta, potrebno je rezervirati termine za testiranje.
Radno vrijeme je od pon-petak:7,00-19,00 sati,subota:8,00-12,00 sati.

Serološkim testiranjem iz krvi SARS-CoV2  ukupnim antitijelima IgG,IgA,IgM pokazuje da je pacijent bio u kontaktu s virusom. Od suspektnog kontakta treba proći minimalno 10-15 dana. Serološkim testovima utvrđujemo i dokazujemo prisutnost/količinu antitijela koja se razviju nakon kontakta s virusom. Prisutnost antitijela na COVID-19 u krvi pacijenta simptomatskog ili asimptomatskog) govori o imunološkom odgovoru organizma na virus. Nije potrebno biti natašte, prethodno se najaviti niti naručiti na vađenje krvi. Rezultat testa iskazan je kao poz./neg. Cijena pretrage iznosi 150,00 kn. Rezultati su gotovi isti dan. 

Neznam da li ste upoznati sa sljedećim: Testiranje djelatnika na Coronu ulazi u poreznu olakšicu tvrtci na kraju godine ovo je link na NN: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_103_1933.html

KONTAKT: 
Kristina Turner
kturner@poliklinika-labplus.hr

vrh stranice
vrh stranice