Pokreće se izbor za novu predsjednicu ili predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca

28.05.2020.

Na zajedničkoj sjednici Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Savjeta Hrvatske udruge poslodavaca koja je održana uoči najavljene izvanredne sjednice Skupštine HUP-a, Gordana Deranja predložila je Izvršnom odboru HUP-a da se otvori nominacijski postupak izbora novog predsjednice/ka HUP-a.

Gordana Deranja, dosadašnja predsjednica HUP-a tim je povodom izjavila: „Zahvaljujem se svima s kojima sam prethodnih 6 godina predano radila na inicijativama za reforme, za poboljšanje poslovnog okruženja i poboljšanje investicijske klime. Iako je to volonterska funkcija, odgovornost predsjednice HUP-a shvaćala sam vrlo ozbiljno i tako sam se odnosila prema svim temama i pitanjima koji su se nametali tijekom moja dva mandata. HUP treba u najkraćem roku odabrati novog predsjednika koji će nastaviti predvoditi članove i Udrugu u novim izazovima. Uloga HUP-a koji je socijalni partner i još uvijek najveća dobrovoljna udruga koja okuplja sve, od najmanjih do najvećih poslodavaca, iznimno je važna i HUP treba ostati jak i snažan.“

 

Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Savjet HUP-a zahvalili su se Gordani Deranji za cjelokupni njezin rad u svoja dva mandata „Gordana Deranja dala je izuzetan doprinos radu HUP-a i iznimno smo joj zahvalni na svemu što je učinila. Sada pokrećemo izbor novog predsjednika ili predsjednice i nastavljamo  u ovim vremenima najave nove krize, intenzivno raditi na zaštiti interesa poslodavaca i poduzetnika.“ – zajednička je izjava članova Savjeta, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora HUP-a.

 

Nakon zajedničke sjednice Savjeta, Nadzornog i Izvršnog odbora HUP-a održana je izvanredna Sjednica Skupštine Hrvatske udruge poslodavaca na kojoj je podržan prijedlog za otvaranje nominacijskog postupka izbora nove predsjednice ili predsjednika HUP-a. Sjednicu je vodio gospodin Jako Andabak,  član Izvršnog odbora HUP-a. U okviru rasprave usuglašeno je da se nastavi daljnje unaprjeđenje djelovanja i rada HUP-a. Pohvaljena je i uloga HUP-a u nošenju sa kriznom situacijom uzrokovanom koronavirusnom bolesti COVID-19.

 

Danas je također održana i sjednica Vijeća članova HUP-a na kojoj je usvojen prijedlog za otvaranje nominacijskog postupka izbora nove predsjednice ili predsjednika HUP-a. Odlučeno je da predsjednica Vijeća članova HUP-a, gospođa Marina Pulišić, privremeno obavlja funkciju predsjednice HUP-a do izbora nove predsjednice ili predsjednika HUP-a.

vrh stranice
vrh stranice