Izmjene – Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) 29.05.2020.

01.06.2020.

Izmjene i dopune kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19):

 

DOPUNA KRITERIJA ZA SVIBANJ 2020.

 

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika:

·       Poslodavci koji nisu korisnici potpora (prvi puta podnose zahtjev za svibanj) trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20%  uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

 

·       Poslodavci - postojeći  korisnici potpore

Prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020.g. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se isplatiti potpora za svibanj.

 

 Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

 

Obveze poslodavca

 

·       Poslodavac koji je za svibanj 2020. tražio potporu za 50 i više radnika, bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa  propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Obveze Zavoda

Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 20% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Isplate sredstava

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

vrh stranice