Poduzetnicima riječke regije HUP-a prezentiran novi Zakon o zaštiti potrošača u Opatiji

27.10.2014.

Novi Zakon o zaštiti potrošača za poduzetnike donosi niz novina, a koje su prije svega rezultat implemetacija EU direktiva (Direktive 2011/83/EU Europskoga Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. godine o pravima potrošača). Osim što uređuje prodaju na daljinu i prodaju izvan poslovnih prostorija potrošača, ova Direktiva sadrži i zajedničke odredbe koje se odnose na sve ugovore sklopljene između trgovaca i potrošača, a tiču se obveze informiranja potrošača o robi ili usluzi koju kupuje, ispunjenja ugovora, prijelaza rizika, obveze obavještavanja potrošača, dodatnih plaćanja, troškova telefonske komunikacije i slično.
Novim Zakonom o zaštiti potrošača uređeni su i posebni oblici prodaje kojima je zajedničko isticanje dviju cijena i to redovne cijene i cijene važeće tijekom trajanja takvog oblika prodaje, a to se odnosi na sezonsko sniženje, rasprodaju, akcijsku prodaju, prodaju proizvoda s greškom, prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe ali i na sve ostale posebne ponude trgovaca u okviru kojih potrošači mogu kupovati proizvode po nižim cijenama od onih u redovnoj prodaji (primjerice kasnonoćna kupnja, rođendani pojedinih trgovačkih centara).

Također, novinu predstavlja i odredba da u slučajevima kada se radi o javnim uslugama, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate osporenih neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja do okončanja sudskih ili izvansudskih postupaka trgovca koji pruža javnu uslugu od strane potrošača u istih. Na ovaj način spriječili bi se dodatni troškovi za potrošače.

Na prezentaciji su sudjelovali brojni poduzetnici i članovi HUP-a, među kojima u najvećem broju trgovci. Pored dobivenih informacija od strane zakonodavca poduzetnici su istaknuli i određene probleme ili nejasnoće u provedbi novih odredbi i iskustvima koje s potrošačima imaju. Primjerice istaknuta je potreba podrobnijeg određenja pojma „trajno niskih cijena“, dok su predstavnici zakonodavca posebno istaknuli potrebu razlikovanja komercijalnog jamstva od zakonskog jamstva, koje u trajanju od 2 godine potrošaču daje pravo da može vratiti proizvod s materijalnim nedostatkom; te potrebu što je moguće detaljnijeg informiranja potrošača kao primjerice o pravu potrošača da prilikom prodaje na daljinu (i izvan trgovina) ima pravo unutar 14 dana raskinuti ugovor o kupnji i vratiti proizvod (neoštećen). Isto se ne odnosi na klasičnu kupovinu u trgovini, kada nije moguće jednostrano raskinuti ugovor o kupnji tj. vratiti proizvod već se isti može samo reklamirati ako ima grešku ili materijalni nedostatak (unutar 2 godine).

Novosti koje donosi novi Zakon o zaštiti potrošača prezentirali predstavnici zakonodavca odnosno predstavnici Ministarstva gospodarstva:
- Vedran Kružić, pomoćnik ministra gospodarstva za Upravu za trgovinu i unutarnje tržište;
- Ismar Avdagić, pomoćnik ministra gospodarstva za Upravu za inspekcijske poslove u gospodarstvu;
- Tomislav Curman, načelnik Sektora za koordinaciju unutarnjeg tržišta, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište;
- Vedran Lukman, načelnik Sektora tržišne inspekcije, Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu;
- Đema Bartulović, voditeljica Odjela za zaštitu potrošača, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište i
- Smiljka Selanec, voditeljica Službe ekonomske zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda

Razmjena iskustava i uspostava dijaloga između poduzetnika i regulatora pritom je posebno istaknuta kao najveća korist ovakvih oblika suradnje i razgovora o pojedinim propisima i njihovoj implementaciji.
vrh stranice
vrh stranice