Osnovana Koordinacija željezničkog prometa pri HUP-u

27.05.2022.

Osnovana je HUP – Koordinacija željezničkog prometa. Za predsjednika HUP - Koordinacije željezničkog prometa izabran je g. Milan Brkić, Rail Cargo Carrier-Croatia, a za dopredsjednike izabrani su g. Petar Glavaš, Enna transport d.o.o. te g. Ivica Juršić, TRAIN HUNGARY MAGÁNVASÚT KFT, podružnica u Zagrebu

HUP – Koordinacija željezničkog prometa za cilj ima:  zastupati i promicati interese teretnih prijevoznika željeznicom koji su zadnjih godina, a posebno uslijed pandemije COVID-19 i poremećaja u prometu zbog radova na modernizaciji željezničke infrastrukture u potpunosti zanemareni.

Teretni prijevoz željeznicom treba razvijati te zaslužuje pozornost svih institucija, u skladu s EU smjernicama i ciljevima za željeznice posebno vodeći računa o dobrobiti i održivosti željezničkog prijevoza. Predstavnici prijevoznika tereta željeznicom organiziranih u HUP Koordinaciju prema procjeni čini 60 %  neto tona roba koje se ukupno prevoze željeznicom u RH.

Izazovi u budućnosti sasvim sigurno će činiti područja ulaganja u digitalizaciju, zelenu tranziciju te učinkovite i održive procese suradnje s HŽ Infrastrukturom i HŽ Cargom. Posebno treba naglasiti potencijale željeznice i luka u kontekstu rata u Ukrajini i ograničenih kapaciteta i rada crnomorskih luka. U tom smislu nužno je osigurati adekvatan zakonodavni okvir i kvalitetne modele suradnje s nadležnim institucijama te partnerima
vrh stranice