Održana sjednica Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora

12.04.2018.

Povišene takse za nautičare štete hrvatskom turizmu

Na sajmu Croatia Boat Show održana je sjednica Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora na kojoj se raspravljalo o donošenju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, o povećanju boravišne pristojbe za nautičare i rezultatima sastanka s predstavnicima ministarstva turizma te o inicijativi za smanjenje PDV-a kod kupnje plovila na leasing.

Roko Vuletić, predsjednik Izvršnog odbora, osvrnuo se na okrugli stol čija je tema bila Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u organizaciji Udruge nautičkog sektora, na kojem su predstavnici ministarstva najavili i neke promjene koje su pozitivne za nautiku. Primjerice ukidanje varijabilnog dijela koncesijske naknade, te obeštećenje starog koncesionara u određenom postotku od ulaganja u određenim slučajevima. Vezano za pitanje komercijalnog dijela sportskih luka traži se modalitet koji bi na najmanju mjeru sveo mogućnosti manipulacije.  Glede obavljanja komercijalne djelatnosti luka otvorenih za javni promet, nastojat će se smanjiti postotak takve komercijalizacije. Svi prisutni su se uključili u razgovor o ovom pitanju. Kad radna skupina donese prijedlog nacrta zakona, isti treba proći proceduru savjetovanja kad udruga ima priliku djelovati sa svojim primjedbama, a što je predviđeno u III. kvartalu ove godine.

Igor Mihajlov se osvrnuo na donošenje dopuna Pomorskog zakonika, koji se u nedovoljnoj mjeri bavi nautikom. Dopune će se odnositi na pitanje pravne sigurnosti odnosno standardizacije ugovora specifičnih za nautičku djelatnost. Intencija je da se primjenjuju opća, zakonski postavljena pravila i odredbe u slučaju da ne postoje sklopljeni ugovori, a kako bi se mogućnosti interpretacije prava i obveza suprotstavljenih strana svele na minimum. Prisutni su se složili da se  na ovu temu organizira okrugli stol na sljedećem nautičkom sajmu, na koji treba pozvati sve predstavnike marina, kojima je ovaj segment jako bitan.

Na održanom sastanku koji je Hrvatska udruga poslodavaca zatražila s ministarstvom turizma vezano za enormno povećanje visine boravišne pristojbe za nautičare, nije prisustvovao ministar turizma. Prijedlog Udruge nautičkog sektora je smanjenje paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare jer se na primjeru samo tri marine koje imaju 54 otkazana broda u tri mjeseca primjene Uredbe, vide štetni utjecaji po nautički turizam. Također, pogrešnom se smatra i  nametnuta obveza da marine vrše naplatu boravišne pristojbe. Sljedeći tjedan, ukoliko ne dođe do izmjena u željenom smjeru, HUP će krenuti u jaču kampanju za smanjenje boravišne pristojbe za nautičare, omogućavanje plaćanja boravišne pristojbe po danu za sve kategorije, te izjednačavanje nautičara s vlasnicima nekretnina po pitanju paušalnog iznosa visine boravišne pristojbe.

Robert Cvetkovski je predstavio inicijativu smanjenja PDV-a preko kupnje na leasing, a što može stimulirati domaću proizvodnju te domaće distributere plovila, a slična rješenja imaju Francuska, Italija i Malta. Ova inicijativa će se predstaviti HUP-ovoj udruzi financijskog poslovanja, budući da je segment leasinga zakonski normiran. Ukoliko isti pokažu interes, zajednički bi nastupili prema resornom ministarstvu s prijedlogom.

vrh stranice
vrh stranice