Održana sastanak HUP-Koordinacije zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući

17.11.2020.

Članovi HUP-Koordinacije zdravstvene njege u kući i fizikalne terapije u kući održali su online sastanak kako bi razmotrili stanje u djelatnosti. Činjenica je, stava su članovi, kako se nalaze u novoj krizi za koju se ne može procijeniti koliko će dugo trajati. 

Pružatelji usluga u zdravstvu (i privatni i javni) nalaze se u izuzetno teškom i zahtjevnom razdoblju koje je   obilježeno konstantnim  rastom  troškova. 

 

Osnovni problem smatraju članovi je cijena zaštitne opreme koja u dosta slučajeva premašuje cijenu usluge koja se pruža u kući pacijenta. 

vrh stranice