Održana radionica Unapređenje komunikacijskih vještina

28.02.2019.

Sposobnost preciznog i jasnog komuniciranja od iznimne je važnosti u svim socijalnim situacijama, stoga je važno razvijati ove vještine kako bismo povećali kvalitetu vlastitog života u svim aspektima, od privatnog do poslovnog. Dobre komunikacijske vještine izuzetno su bitne za uspješno poslovno pregovaranje i socijalni dijalog.

Dobra komunikacija nije urođena vještina, nego se, kao i svaka druga vještina može naučiti i stalno usavršavati, te je za članove Socijalnog vijeća projekta Spartak, financiranog sredstvima Europske unije, organizirana dvodnevna radionica na temu Unapređenja komunikacijskih vještina. Radionicu je vodio Jerko Trogrlić, stručnjak za odnose s javnošću i direktor tvrtke za odnose s javnošću Vajt. Članovi socijalnog vijeća su mogli naučiti o kanalima za prijenos poruka i medijima. Razgovaralo se o internoj komunikaciji koja je jednako važna kao i komunikacija prema vanjskim javnostima, budući se komunikacija unutar tima često odražava na uspjeh samog projekta ili organizacije. Najveća pozornost posvećena je temi kriznog komuniciranja. Nitko ne priželjkuje kriznu situaciju, ali se često dogodi kada to najmanje očekujemo, pa su kroz interaktivan razgovor članovi doznali kako prepoznati krizu, kako je izbjeći ili ublažiti te kako uspostaviti pravila komunikacije.

vrh stranice