Održana prezentacija o mogućnostima zapošljavanja OSI

10.03.2023.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Split i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split su održali prezentaciju namijenjenu poslodavcima o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Predstavnice Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split su prezentirale mjere i kombinacije mjera koje poslodavci mogu ostvariti u odnosu na zaposlene osobe s invaliditetom ili zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika (uz izuzetke) dužni su zaposliti 3% OSI u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ovu obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti zapošljavanjem propisanog broja OSI, zamjenskom kvotom, plaćanjem novčane naknade ili kombinacijom navedenih načina.  Kako se u kvotu ubrajaju isključivo osobe upisane u očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca, poslodavci su imali prilike saznati kako svojim radnicima sa zdravstvenim tegobama ili koji ulažu povećan radni napor koji šteti njihovom zdravlju, osigurati status osobe s invaliditetom.

Centar provodi usluge profesionalne rehabilitacije u svrhu poboljšanja i unapređenja kvalitete rada osoba s invaliditetom u cilju njihovog uključivanja na tržište rada i zadržavanja u svijetu rada, gdje će postići najpovoljniji radni učinak s najmanjim izgledom narušavanja preostalih radnih i općih sposobnosti. Centar nudi usluge utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad zaposlenim i nezaposlenim osobama s invaliditetom koje do sada nisu ispunile kriterij upisa u Očevidnik. Nudi i uslugu procjene radne učinkovitosti odnosno procjene sveukupnog funkcioniranja OSI na određenom radnom mjestu u svrhu ostvarenja subvencije plaće.  

Predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavila je potpore za zapošljavanje kojima je za cilj poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom koje imaju prijavljene u evidenciji  i to sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima. Predstavila je i potporu za zapošljavanje nove osobe iz nadležnosti HZZ-a u mjesečnom iznosu do 835 eura za osobu s invaliditetom kroz zapošljavanje na zelenom ili digitalnom radnom mjestu.

vrh stranice