Održana konferencija Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva

14.06.2023.

U organizaciji Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 13. lipnja 2023. godine održana je stručna konferencija “Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva” .
Konferencija se održala u okviru provedbe promidžbe mjere C2.3. R4 „Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva“, koja je sastavni dio dijela Nacionalnog plana oporavka i otpornosti NPOO u razdoblju od 2021.do 2026. godine,  u dijelu 2. /  komponenta Javna uprava, pravosuđe i državna imovina  / podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave, a čiji je nositelj Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja ovog Ministarstva.
 
Konferencija je okupila 100-tinjak  stručnjaka iz područja prostornog planiranja i gradnje i elektroničkih komunikacija, a govorilo se o temama iz područja prostornog uređenja i gradnje i područja tehnološkog napretka i digitalne tranzicije društva i gospodarstva, konkretno o prostorno-planskim i regulatornim preprekama te primjeni različitih pristupa, alata i tehnologija u svrhu stvaranja preduvjeta za digitalnu tranziciju i gospodarsku konkurentnost RH.
 
Skup je otvorila državna tajnica Dunja Magaš.
 
Prvi dio konferencije obuhvatio je prezentacije i teme u  vezi:
svrhe i ciljeva provedbe digitalne transformacija društva i javne uprave u okviru NPOO ( Igor Ljubi, Sektorski koordinator u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva)
provedbe optimizacije ishođenja akata za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture ( Nevenka Koričančić, Viša savjetnica – specijalistica u Sektoru lokacijskih dozvola i investicija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine)
osiguranja digitalne povezivosti poticanjem razvoja VHCN mreža uključujući 5G mreže  ( Ivančica Urh, Načelnica Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu mora prometa i infrastrukture)
prostorno planiranje - izmjene ZPU, transformacija planova, Pravilnik i EKI, planerska praksa  ( Jasminka Pilar, direktorica u Urbanistica d.o.o. i članica Odbora Hrvatskog sabora za prostorno uređenje i graditeljstvo)
 
Prvi dio završio je prezentacijom o uvođenju 5G mobilnih mreža i utjecaja na okoliš  koju je održao dr.sc. Ivica Prlić, predstojnik Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, a koja je sadržavala najnovije podatke o znanstvenim istraživanjima u ovom području.
 
U drugom dijelu je iskustva i problematiku vezanu za implementaciju EKI prezentirao mr.sc. Josip Šajnović, pomoćnik ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti,
a EKI kao potrebu za realizaciju investicija u gospodarstvu  predstavila je Martina Dragičević, voditeljica Radne skupine za telekomunikacije i povezivost Hrvatske Udruge Poslodavaca ICT.
 
Kao primjeri vodećih smart gradova u Hrvatskoj prezentirali su se Grad Bjelovar  (Zdravko Pavec, dipl. oec.,savjetnik za odgoj, obrazovanje i sport) i Grad Varaždin  (Slađana Miočić, Pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti).
 
Na kraju, prikazani su vrlo afirmativni primjeri primjene 5G tehnologije u praksi - prezentacije Dalibora Kušića iz  Hrvatske gorske službe spašavanja, Denisa Grahovca, Voditelja razvoja Rimac Technology Group i Damira Opsenice, Glavnog direktora i člana uprave Maritime center of excellence ( 5G marina i Luka Porto Baroš Rijeka ).
 
U konstruktivnoj panel raspravi sudjelovali su Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a, Iva Cibulić, direktorica Odjela regulatornih i javnih poslova i članica HUP ICT Radne skupine za telekomunikacije i povezivost, Robert Vodopić, Voditelj Odsjeka za pametni grad - Grad Karlovac i  Snježana Đurišić, Načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija u  Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Zaključak je da je ovaj stručni skup pokazao da je u zajedničkoj suradnji  MPGI, MMPI, HAKOM-a, JLS-a, prostornih planera  i operatora potrebno i dalje raditi na harmonizaciji zakona i propisa, uz poštivanje načela integralnog planiranja prostora i uvažavajući elektroničke komunikacije kao jedan od bitnih čimbenika od općeg značaja, čije interese prostornim planovima treba usuglasiti .
 
Konferencija je održana u konferencijskoj dvorani hotela Antunović-Zagreb.
 
Zahvaljujemo Hrvatskoj komori arhitekata na potpori i suradnji.
 
Snimka stručnog skupa će uskoro biti dostupna na stranicama ministarstva.
vrh stranice