Održana godišnja Skupština HUP- Udruge energetike

23.10.2014.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održana je redovita godišnja Skupština HUP- Udruge energetike. Skupština je prihvatila izvješće o radu za 2013.g. te je raspravila o smjernicama rada za 2014. i 2015. godinu.

Predsjednik Udruge Tomislav Thür je istaknuo kvalitetan doprinos članova u donošenju zakona i naglasio ključnu ulogu koju struka treba imati u procesima kreiranja regulative iz područja energetike. Područje energetike od strateške je važnosti za hrvatsko gospodarstvo i zato je važno objedinjavanje interesa malih i velikih poslodavaca okupljenih u ovu udrugu.

Kao jedinstvena platforma za poslodavce iz područja energetike, Udruga će nastaviti sa sustavnom komunikacijom prema nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama s ciljem jačanja suradnje i stvaranja preduvjeta za investiranje u narednim godinama. Prioriteti HUP-Udruge energetike će biti u području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, razvoja tržišta energije i opskrbe električnom energijom, biogoriva, nafte i plina, odnosno usmjerene na kreiranje uvjeta koji će podržati razvoj poslovanja članica i energetskog sektora u cjelini.
vrh stranice