Održan stručno znanstveni skup Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija

17.11.2010.

15. i 16. studenoga 2010. na Pravnom fakultetu u Splitu održan je stručno znanstveni skup pod nazivom "Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija", u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta Split i Splitsko-dalmatinske županije. Skup je otvorio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Boris Buklijaš koji je iznio rezultate istraživanja na području Dalmacije na temu regionalne konfiguracije, a koja su pokazala da postoji konsenzus oko grada Splita kao budućeg regionalnog centra . Potom se uzvanicima obratio predsjednik Republike . dr. Ivo Josipović.
15. i 16. studenoga 2010. na Pravnom fakultetu u Splitu održan je stručno znanstveni skup pod nazivom "Teritorijalni ustroj Republike Hrvatske u kontekstu europskih integracija", u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta Split i Splitsko-dalmatinske županije.

Skup je otvorio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Boris Buklijaš koji je iznio rezultate istraživanja na području Dalmacije na temu regionalne konfiguracije, a koja su pokazala da postoji konsenzus oko grada Splita kao budućeg regionalnog centra . Potom se uzvanicima obratio predsjednik Republike . dr. Ivo Josipović. Predsjednik Ivo Josipović govorio je o lokalnim upravama koje su leglo korupcije, jednako kao i one više razine „Preustrojem regionalne uprave i decentralizacijom doprinijelo bi se uvelike kvaliteti suzbijanja i borbe protiv korupcije“, zaključio je Josipović. Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks izlagao je s temom „Novo teritorijalno ustrojstvo Republike Hrvatske“. Šeks je suglasan da umjesto županija treba uvesti regije, ali je i naglasio da tu promjenu, kao i optimalnu reorganizaciju javnih službi nije moguće provesti bez intervencija u Ustav. Ispred Hrvatske udruge poslodavaca, skupu je nazočila Vesna Ivić-Šimetin, direktorica HUP regionalnog ureda Split. Među brojnim uglednim sudionicima iz svijeta znanosti , drugog dana skupa, kao izlagač , sudjelovao je predsjednik Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija Hrvoje Marušić s temom " Gospodarska regionalizacija Republike Hrvatske". Na kraju svog izlaganja, zaključujući da je prevelika administracija postala sam sebi svrhom, Marušić je poručio: „Gospodo političari, ukoliko ne smanjite administraciju, ukoliko ne ukinete veliki broj nepotrebnih administrativnih jedinica, ukoliko ne pokrenete kotač gospodarstva koji je “na čekanju”, taj kotač gospodarstva će zaobići Hrvatsku, otići negdje drugdje, a hrvatska administracija će uništiti hrvatsko društvo i hrvatsku državu.“
vrh stranice