Održan sastanak HUP-Koordinacije socijalne skrbi s državnom tajnicom Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Marijom Pletikosa

26.04.2022.

Predstavnici Koordinacije socijalne skrbi Pavo Ćorluka i Marijana Filipić održali su 25. travnja 2022. godine sastanak s državnom tajnicom Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike Marijom Pletikosa te načelnica Sektora za razvoj i unapređenje socijalnih usluga Anicom Ježić.

Sastanak je održan na inicijativu članova HUP-Koordinacije socijalne skrbi a kako bi se razmotrile aktualne teme cijene socijalnih usluga, nova ugovaranja, pravilnik o metodologiji izračuna cijena te utjecaj porasta cijene energenata na pružatelje socijalnih usluga.

Vlada RH je donijela Odluku o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj. Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 31/22 od 10. ožujka 2022.god., a primjenjivati će se od 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. (za provedbu mjere osigurana su sredstva u iznosu od 34 milijuna kuna). Cilj mjere je smanjenje utjecaja krize na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, usluge pomoći u kući - aktivnost pripreme i dostave obroka te smještaja u udomiteljskoj obitelji, a čiji krajnji korisnici su posebno ranjive i ugrožene skupine osoba. Visina naknade iznositi će od 1.000,00 do 4.000,00 kuna mjesečno za pružatelje usluge smještaja i organiziranog stanovanja, ovisno o kapacitetima pružatelja usluga. Za pružatelje usluge pomoći u kući - aktivnost priprema i dostava obroka naknada će iznositi 600,00 kuna mjesečno, a za pružatelje usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji naknada će iznositi 400,00 kuna mjesečno (https://mrosp.gov.hr/vijesti/odrzana-107-sjednica-vlade-rh/12571) .

Vezano uz nova ugovaranja, predstavnice Ministarstva svjesne su činjenice da su potrebe sve veće osobito u nekim županijama no novih ugovaranja neće biti dok se ne donesu svi potrebni podzakonski akti kao ni povećanje cijena za pružatelje usluga. Očekuje se da će nove cijene ići će od 1. siječnja 2023. godine za sve pružatelje usluga sukladno Metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga.

 

 

vrh stranice