Održan sastanak HUP ICT i HST

26.04.2022.

U sjedištu Hrvatske udruge poslodavaca, na poticaj Hrvatskog sindikata telekomunikacija (HST), održan je sastanak predstavnika HUP ICT i HST.

Temeljem Zakona o utvrđivanju reprezentativnosti, obje strane predstavljaju reprezentativna udruženja poslodavaca, odnosno sindikata, a na sastanku se razgovaralo o mogućnostima zajedničkog rada i djelovanja na pitanjima od posebnog interesa za ICT sektor.

 

Hrvoje Josip Balen, predsjednik HUP ICT, u ime poslodavaca i Vesna Mamić, predsjednica Hrvatskog sindikata telekomunikacija, u ime članova sindikata, iskazali su spremnost za suradnju te otvaranje tema i projekata od zajedničkog interesa za zaposlenike i poslodavce. Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, podsjetio je na smjernice EU kojima se potiče sektorski socijalni dijalog i želju EU da što veći broj radnika bude pokriven kolektivnim ugovorima, kao garancijom radne i materijalne sigurnosti.


Na sastanku su predstavnici sindikata i poslodavaca isticali teme od interesa poput: novih oblika rada u digitalnom poslovanju, cijene rada, radnog vremena i prava radnika na sindikalno organiziranje, snižavanje ukupnog opterećenja rada, povećanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja zaposlenika i prijave zajedničkih EU projekata.

 

Interes obiju organizacija je zadržavanje postojećih i privlačenje novih kadrova koji će nositi daljnji razvoj, ne samo ovog sektora nego i ukupnog društva.  To su ujedno i teme od interesa za široku lepezu tvrtki u ICT sektoru, od start up-ova do velikih multinacionalnih kompanija.

vrh stranice