Održan je sastanak Izvršnog odbora HUP UGGSa, 26.02.2015.

26.02.2015.

U prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca održan je sastanak Izvršnog odbora Udruge na kojem su glavne teme bile teška situacija u grani i neizvjesna poslovna 2015. godina.
Sastanak, kojem je predsjedao g. Damir Delač, predsjednik Udruge, razmatrao je probleme grane koja bilježi konstantni pad aktivnosti i zaposlenosti.
Posebno je istaknut problem javne nabave koja ima kao kriterij isključivo najnižu cijenu, te kronični nedostatak posla. Novac investiran u djelatnost u 2014. dostatan je svega za dvije- tri veće tvrtke. Napravljene su svega 3-4 katastarske izmjere.
Sastanak je bio organiziran o kao priprema za idući sastanak koji se planira održati s Državnom geodetskom upravom u najskorije vrijeme.
vrh stranice