Odgovori HZZ-a na upite HUP-a: Potpore za svibanj i lipanj

09.06.2020.

U nastavku su pitanja članova HUP-a vezano za mjere potpora za svibanj i lipanj i odgovori HZZ-a na ista:

1.     Poslodavac koji je isplatio bonus u svibnju (do 29.5.) i korisnik je potpora za ožujak i travanj – može li ostvariti pravo na isplatu potpora za svibanj? (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)

 

Može ostvariti.

 

2.     S obzirom da u novim izmjenama kod uvođenja uvjeta provjere PDV obrasca i za potpore za svibanj i za potpore za lipanj stoji usporedba PDV obrasca svibanj 2020. u odnosu na svibanj 2019., molimo za potvrdu istoga. Odnosno zanima nas uspoređuju li se prihodi mjeseca za koji se ostvaruje potpora (svibanj/svibanj) ili je uvjet usporedba s prethodnim mjesecom (lipanj/svibanj) s obzirom da se PDV obrazac dostavlja do 20.-tog u mjesecu za prethodni mjesec?

 

Naime, u novim uputama stoji:

Za potpore za svibanj: Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.  

-        Za potpore za lipanj: Poslodavci trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

           

Krajnji zakonski rok za dostavu obrasca za svibanj je 20. lipnja, no obveznika nitko ne sprječava da ga preda i ranije – naročito stoga što mi provjeravamo samo izlazne račune.

 

3.     Za potpore za lipanj – dokaz o prihvatljivoj djelatnosti dostavlja poslodavac ili isto provjerava HZZ? te na koji način (koji podaci su relevantni?)

 

Relevantni su podaci iz osnovne djelatnosti koju HZZ provjerava u FINInoj aplikaciji INFOBIZ.

 

4.     Mogu li i na koji način potporu za lipanj koristiti poslodavci koju obavljaju više djelatnosti od kojih su neke navedene u sektorima koji su obuhvaćeni kao prihvatljivi poslodavci, a druge nisu?

 Odgovor je gore. Dakle, gleda se osnovna djelatnost i PDV obrazac za cijeli poslovni subjekt.

5.     Lječilišta su pogođena zbog Pandemije COVID-19 u svojoj najvećoj sezoni. Naime, njima je zimska sezona glavna gdje ostvaruju 90% naših prihoda. Međutim već polovicom veljače počeli su otkazi najavljenih dolazaka i to se nastavilo i početkom ožujka, neki su od  13. ožujka 2020. u potpunosti zatvorili svoje pogone. Od tog datuma nisu imali nikakvih prihoda. Otvorili su djelomično neke pogone, ali nažalost nisu još uvijek uspjeli pronaći goste odnosno pacijente koji bi došli na rehabilitaciju i odmor.

 

Mogu li i lječilišta koristiti ove potpore?

Ciljane skupine poslodavaca za potporu za lipanj su poslodavci iz sektora:

·                  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo  biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

·                  Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)

·                  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

·                  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i  putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

·                  Umjetnost, zabava i rekreacija  samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti,  zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

·                  Ostale uslužne djelatnosti -  samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti

·                  Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

·                  Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

 

 

6.     U aplikaciji za potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se pojavila opcija želim raskinuti ugovor? Da li to znači za svibanj ili i za sve protekle mjesece za koje smo već  isplatili potporu radnicima? Ako se odnosi na sve mjesece, da li se moraju vratiti sredstva? Neki poslodavci nisu potpisali ugovor za svaki mjesec pojedinačno nego za sva tri mjeseca (ožujak, travanj, svibanj). Koji ugovor tu raskidamo?

Zahtjevi za koje je predan najmanje jedan dokaz o isplati plaće (znak da su dobili/dobiti će) potporu – ne mogu se otkazati. Za njih je opcija koja se nudi korisniku Raskid ugovora.

Raskid ugovora (prestanak korištenja potpore za buduće razdoblje):
Za zahtjeve po kojima je isplaćena minimalno jedna potpora (pr. zahtjevi iz ožujka i travnja), korisnik mora zatražiti raskid ugovora ako ne želi primati potporu za svibanj.


Ako korisnik upravo predaje obvezni dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje za koje je primio potporu – treba poslati dokaz o isplati plaće i istovremeno označiti da traži raskid ugovora. U napomenu navesti da je to raskid za buduće razdoblje.

Ako je korisnik već poslao dokaz o isplati plaća, a želi raskinuti ugovor (za buduće razdoblje) – koristi Dopunu zahtjeva i zatraži raskid. U razlog slanja dopune napisati da traži raskid za buduće razdoblje.


Ako korisnik želi raskinuti ugovor i vratiti dobiveni novac za sve ili dio do sada plaćenih mjeseci može postupiti na način:

Ako upravo predaje obvezni dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje za koje je primio potporu – poslati dokaz o isplati plaće i istovremeno označiti da traži raskid ugovora. U opisu navesti da želi vratiti do sada zaprimljene uplate (sve ili za dio mjeseci).

Ako je već poslao dokaz o isplati plaća, a želi raskinuti ugovor za prethodno razdoblje – koristiti Dopunu zahtjeva i zatražiti raskid. U opis slanja dopune napisati da traži raskid za prethodno razdoblje i naznačiti za koji mjesec/mjesece.

 

 

7.     Kao poduzeće koje nema pad veći od 20%, od 29.05 nemamo pravo za potporu za svibanj, a nije jasno definirano kako da to javimo.

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika:

·       Poslodavci koji nisu korisnici potpora (prvi puta podnose zahtjev za svibanj) trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. I to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20%  uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

·       Poslodavci - postojeći  korisnici potpore

Prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 20% u svibnju 2020.g. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje  dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 20% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se isplatiti potpora za svibanj.

 

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

 

8.     Ukazujemo i na zastoj u isporukama zbog korona krize koje su se trebale realizirati, sada se, nakon nekoliko mjeseci realiziraju. Zbog realizacije prethodno odgođenih aktivnosti,  trenutno se čini da ti poslodavci nemaju pad u svibnju, što zapravo nije točno. Ali ne ispunjavaju kriterije za dobivanje potpora. Ključno je to što već znaju da će imati značajan pad narudžbi za sezonu proljeće/ljeto 2020/2021 zbog zaliha koje sada nisu uspjeli plasirati tako da će se dugoročno boriti s problemom „viška“ radne snage i traženjem modela za očuvanje svakog radnog mjesta.

Poslodavci koji žele koristiti potporu za lipanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda

Poslodavci koji žele koristiti potporu za svibanj – vidjeti prethodno pitanje.

 

1. Prema objavljenim izmjenama poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, a postojeći su korisnici potpore prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi. Obzirom da je obveza podnošenja PDV obrasca 20. u mjesecu za prethodni mjesec zanima nas da li će HZZ isplatu za svibanj izvršiti tek nakon toga.

 

Nakon što stranke dokažu da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi, će se izvršiti isplata za svibanj.

 

 

2. Koji je rok u kojem poslodavci trebaju javiti da neće koristiti mjere za svibanj? Naime, aktualni zahtjevi i ugovori vrijede za 3 mjeseca, a s obzirom na nedavno usvojene izmjene za potpore u svibnju dio poslodavaca neće moći udovoljiti novim obvezama pa nas zanima na koji način to treba javiti HZZ-u?

 

Korisnici potpore (za ožujak i/ili travanj) koji ne želi primati potporu za buduće razdoblje mogu zatražiti raskid ugovora online putem naše web stranice https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/raskidi-ugovora-i-odustajanje-od-zahtjeva/#.

 

 

3.  Hoće li se i za lipanj primjenjivati oslobođenje od poreza i doprinosa na iznos potpore od 4.000 kn?

 

Oslobođenje od poreza i doprinosa je u nadležnosti Porezne uprave, ne HZZ-a.

 

4. Među nove obveze poslodavca unesena je obveza da će Poslodavac koji je za svibanj 2020. tražio potporu za 50 i više radnika, bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od 5 navedenih načina. Kada nastupa obveza vraćanja potpora (u trenutku ispunjenja nekih od 5 navedenih postupanja ili?) te ima li obvezu poslodavac vratiti iznos u visini dobivene potpore (bez kamata)? te hoće li se ista u slučaju većeg iznosa moći vratiti u nekoliko obroka? 

 

Obveza povrata sredstava potpore nastaje u trenutku ispunjavanja nekih od 5 navedenih postupanja.

 

5. U Izmjenama kriterija za poslodavce koji koriste mjeru za razdoblje ožujak-svibanj za 50 ili više zaposlenika propisano je da poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.  isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja; ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća; dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica; isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka; stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

 

Da li će poslodavac koji postupi na jedan od gore navedenih načina u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g. morati vratiti samo potporu za svibanj 2020. ili će morati vratiti i potporu dobivenu za mjesec ožujak i travanj 2020?

 

Ukoliko poslodavac postupi na jedan od gore navedenih načina u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g., morati će vratiti potporu samo za svibanj.

 

6.  Objavljeno je produljenje mjera za plaću za lipanj 2020. godine između ostalih i na:

-          poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

 Na  koje se točno to djelatnosti odnosi gledajući po NKD-u?

 

Poslodavci iz sektora:

     •      Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

A 03 Ribarstvo

 

 

vrh stranice