Odgoda_ predavanje HUP-UGGS_sudski vještaci_16.03.2020. 10,00

13.03.2020.

Temeljem  preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a vezano uz trenutne situacije po pitanju infekcije COVID-19 donesena je odluka o odgađanju predavanja g. Jeronima Moharića, mag. ing. geod. et geoinf., koje je bilo najavljeno za ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 52/I, Zagreb.

 


1. Homogenizacija katastarskih planova grafičke izmjere

Sažetak: Katastarski planovi grafičke izmjere nastali su u 19. stoljeću za potrebe utvrđivanja i pravilne raspodjele poreznih obveza, te u tom smislu nemaju dovoljnu točnost za današnje potrebe, ali su u službenoj uporabi još na cca 70% teritorija RH. Ti katastarski planovi su se održavali uglavnom prilagodbom mjerenih podataka postojećim podlogama (metodom uklopa, tj. kvarenjem položaja mjerenih podataka). U tijeku je opsežan projekt kojim se na katastarskim planovima grafičke izmjere poboljšava kvaliteta i položaj metodom homogenizacije sa svrhom kako bi se održavanje moglo nastaviti preklopom. Osim nehomogenosti grafičkih podataka koje su nastale izvorno prilikom grafičke izmjere, ispravljaju se i anomalije nastale u postupku održavanja, prilikom vektorizacije, geoorijentacije i dr. Kroz predavanje će se objasniti metodologija i proces homogenizacije, iskustva i posljedice na buduće održavanje katastarskih planova grafičke izmjere nakon provođenja postupka homogenizacije. 


2. Kvaliteta digitalnih katastarskih podataka

Sažetak: Predavanje sadrži pregled najvažnijih aktivnosti koje se danas odvijaju u katastarskom sustavu Republike Hrvatske po pitanju stanja i poboljšanja kvalitete digitalnih katastarskih podataka, povijesni presjek uspostave jedinstvene baze digitalnih katastarskih podataka, te tranziciju prema digitalnom katastru, sa svrhom kako bi se stručna i zainteresirana javnost upoznala ali i upozorila na neke činjenice o tim pitanjima. Prepoznati kvalitetu digitalnih katastarskih podataka jedna je od ključnih kompetencija koja se očekuje od geodetskih stručnjaka. Nerazumijevanjem, odnosno korištenjem katastarskih podataka bez znanja i uvažavanja činjenica o kvaliteti podataka mogu se donijeti krivi zaključci, a rezultat mogu biti nepotrebni sporovi i/ili štete za stranke (nestručno provođenje promjena preklopom na nehomogenim podacima, nestručno iskolčenje koordinata grafičke izmjere i izazivanje nepotrebnih sporova o međama, itd.).

 

 

Predavanje organizira HUP-Udruga geodetsko geoinformatičke struke uz podršku Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja i Hrvatske  strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka i besplatno je za sve sudionike..

 

O predavaču: Jeronim Moharić, mag. ing. geod. et geoinf. je 20-tak godina kontinuirano aktivan u projektima vektorizacije, standardizacije, harmonizacije i migracije katastarskih podataka. Sredinom 2015. godine je od strane Državne geodetske uprave angažiran kao savjetnik za podršku provedbe homogenizacije katastarskih planova u sklopu projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA) koji se financira sredstvima zajma Svjetske banke, a 2018. godine dobio je priznanje Državne geodetske uprave za doprinos u razvoju geodetsko-katastarskog sustava Republike Hrvatske na uspostavi projekta homogenizacije katastarskih planova. Autor je i nekoliko članaka u stručnim časopisima. Kako su navedene teme vrlo aktualne, gosp. Moharić provodi edukacije i predavanja za cijelu geodetsku zajednicu o tim temema.

 

vrh stranice