Očitovanje HUP-a na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju dopusnice

24.04.2020.

Hrvatske udruge poslodavaca je dostavila očitovanje na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (dalje: Prijedlog Pravilnika) koji je objavljen na e-Savjetovanju 8. travnja 2020. godine.

HUP podržava inicijativu promjena pravilnika odnosno svaku inicijativu koja će pomoći povećanju kvalitete našeg visokog obrazovanja, ali se isto tako kao reprezentativna udruga poslodavaca zalaže i za uvođenje razumnih rješenja koja će i poslodavcima u obrazovanju, a posebno onima koje država ne financira, omogućiti nastavak rada. U tom smislu naši prijedlozi i komentari imaju za cilj pomoći u stvaranju kvalitetnog i održivog pravnog okvira unutar našeg sustava visokog obrazovanja. Oni isto tako ukazuju na pojedina rješenja koja se predlažu unutar Pravilnika, a koje su u izravnoj suprotnosti s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske, ali i neka rješenja koji mislimo kako nisu u dovoljnoj mjeri jasno određena, a čije bi ekstenzivno tumačenje posljedično moglo imati štetan utjecaj na pravni položaj visokih učilišta unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

U skladu s tim, Hrvatska udruga poslodavaca je izdvojila je sljedećih šest elemenata izmjena i dopuna Pravilnika za koje vjerujemo da bi se mogli dodatno doraditi kako bismo u konačnici dobili odlično zakonodavno rješenje. Prijedlozi su:

 

  • Navesti iznimku od primjene Kolektivnog ugovora za znanost i obrazovanje za ustanove privatnog obrazovanja te propisati kriterije osiguravanja kvalitete koji nisu vezani uz Kolektivni ugovor nego su predmet zakonodavnog reguliranja
  • Jasnije definiranje pojma „u odgovarajućem polju i području
  • Jasnije definiranje uvjeta za nositelje kolegija
  • omogućavanje rada 20% većeg od onog određenog Kolektivnim ugovorom za nastavnike koji izvode nastavu izvan radnog vremena na drugoj ustanovi.
  • Smanjenje broja potrebnih nastavnika za svaki specijalistički diplomski stručni studij s 3 na 2 te omogućiti da nastavnici koji se broje u minimalan broj nastavnika za pojedini program mogu za ostvarenje punog radnog vremena predavati i na preddiplomskom i diplomskom studiju
  • Onemogućavanje retroaktivne primjene Pravilnika.
vrh stranice