Obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu za srednje velika poduzeća - mišljenje Inspektorata rada

24.10.2016.

Hrvatska udruga poslodavaca na inicijativu članova zatražila je službeno mišljenje Inspektorata rada vezano uz postupanje inspektora rada pri provedbi propisa o ugovaranju obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, a posebno na okolnosti naziva mjesta rada stručnjaka zaštite na radu.
Članovi HUP-a skrenuli su pozornost na problem vezan uz rad pojedinih inspektora koji su tumačili kako poslodavac koji mora imati zaposlenog stručnjaka ZNR mora i imati ugovor o radu sa stručnjakom koji nosi baš taj naziv (radno mjesto: stručnjak ZNR). Tumačenje inspektora u ovom slučaju nije bilo ispravno, što dobiveno mišljenje službeno potvrđuje. Isto mišljenje tj. uputu, Inspektorat je ujedno dostavio i Pročelnicima područnih ureda Inspektorata rada.
Mišljenje inspektorata rada pročitajte OVDJE.

Ovo nije prva intervencija HUP-a nakon primljenih pritužbi članova s terena te ovim putem pozivamo poslodavce koji se nađu u sličnim situacijama gdje se propisi proizvoljno tumače od strane inspektora, da se obrate našim pravnim stručnjacima.

vrh stranice
vrh stranice