O projektu

THINGS+ je projekt financiran u sklopu Interreg Središnja Europa programa EU, s ciljem stvaranja postupka inoviranja usluga u proizvodnim poduzećima čije se poslovanje do sada temeljilo isključivo na prodaji gotovih proizvoda. Općeprihvaćeno je mišljenje kako se razvojem poslovne podrške i poticanjem stvaranja novih usluga u proizvodnim poduzećima omogućava: 
  • unapređivanje konkurentnosti poduzeća,
  • stvaranje atraktivnije ponude za kupce i
  • bolji rezultati poslovanja.

THINGS+ projekt trajati će 36 mjeseci i predstavlja velik izazov, ali i značajnu priliku za nadogradnju znanja o Metodologiji inoviranja usluga te poticanje promjene poslovnih modela proizvodnih malih i srednjih poduzeća u zemljama središnje Europe.

Hrvatska udruga poslodavaca je uključena u projekt kao Pridruženi partner i imenovala je gospođu Mariju Šutina za svog predstavnika u Savjetodavno vijeće THINGS+. Ova pozicija dati će direktnu poveznicu i uključivanje u procese izrade preporuka na političkoj razini, a koje će predstavljati mjere poticanja inoviranja usluga kod proizvođača.
Ciljana skupina su proizvodne MSP kojima se želi omogućiti stvaranje usluga temeljenih na njihovim proizvodima i/ili proizvod-usluga sustava tako što se ponuda vrijednosti proizvoda uvećava s novo-razvijenom uslugom.
Projekt predviđa:
• razvoj metodologije za stvaranje usluga iz postojećih proizvoda (uključivo i alate za komercijalizaciju i internacionalizaciju tih usluga)
• osposobljavanje 11 partnerskih institucija i 100 poduzeća iz regije
• testiranje metodologije u dvije skupine po 50 poduzeća – razvoj i komercijalizacija usluga s posebnim naglaskom na internacionalizaciju (barem regionalnu) usluga
• preporuke za institucionalnu podršku stvaranju/inoviranju usluga u regiji
vrh stranice