Novi član HUP-a: Institut za europske i globalizacijske studije

15.02.2021.

Misija i vizija Instituta za europske i globalizacijske studije I.E.G.S.

I.E.G.S. je znanstveno-stručni tim /digitalni think-thank/, utemeljen na idejama društvenih i humanističkih znanosti, usmjeren prema interdisciplinarnom i trans disciplinarnom  pristupu promatranja, istraživanja i objašnjavanja pojava u modernom društvu.

Polazi od semiotike prostora. Ishodišna točka je Republika Hrvatska kao prostor življenja građana i državljana gdje se društveni politički okvir doživljava kao zadani geopolitički prostor u interakciji s EU i svijetom.

Definirani ciljevi i djelatnosti odnosno sadržaji djelovanja Instituta na tragu su socijalne i političke filozofije te ekonomskih i komunikacijskih modela, a u funkciji su semiotike prostora. Cilj promišljanja Instituta je nova društvena paradigma: https://youtu.be/hdjBn0IwajY .

U sklopu tog cilja stručnjaci će se baviti širokim spektrom tema, od IT, izazova umjetne inteligencije, robotike, energetske politike, poljoprivredne politike, održivog razvoja, sigurnosti, kružne ekonomije i svih aspekata globalizacije, artikulirajući i potvrđujući interdisciplinarnost i transdisciplinarnost pristupa.

 Djelatnosti I.E.G.S-a tvore znanstvena istraživanja, edukacije, forumi, javne tribine, stručni skupovi, stvaranje i razrada političkih platformi te predlaganja modela upravljanja prirodnim i društvenim resursima.

Forumi Instituta za europske i globalizacijske studije

Mediteranski poljoprivredni forum

Forum ICT i društvo

Međunarodni energetski forum

Geopolitički forum

Šire: www.inegs.com

iegs-flyer-hr-4.pdf

brosura-forumi-iegsa-3.pdf

INFO (1)

NOVA KNJIGA

DOKUMENTI O DRŽAVNOSTI I POLITIČKOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE 1990.-2020.

Priredio: prof. dr.sc. Anđelko Milardović

AGM,ZAGREB,TRAVANJ 2021.

U prigodi 30.obljetnice Republike Hrvatske

Knjiga ima 602 stranice.

Autor se u knjizi vodi historijsko-genetskom i institucionalnom logikom odabira i strukturiranja ključnih dokumenata o političkome sustavu i državnosti Republike Hrvatske u tridesetogodišnjem razdoblju. Sukladno historijsko-genetskoj pretpostavci, daje se izbor središnjih zakona, deklaracija, odluka i zaključaka na temelju kojih je moguće rekonstruirati slijed razvoja političkoga sustava i državnosti. Pri tome se autor posvema kreće unutar sebi matične, političke znanosti, ne zalazeći u područje historiografije, koja bi ovoj temi možda drukčije pristupila. Upravo zbog politološkog utemeljenja autorovih napora oko ove teme, važna je i institucionalna dimenzija cijeloga poduhvata, koja upravo u institucijama te ključnim pojmovima države, državnosti i političkoga sustava oblikuje svoj pristup političkome u pokušaju rasvjetljivanja mnoštva događaja koji su presudno odredili hrvatsku političku povijest u zadnja tri desetljeća.
Više: https://www.agm.hr/hr/shop/dokumenti-o-drzavnosti-i-politickom-sustavu-rh-1990-2020,800.html

INFO (2)

NOVA KNJIGA

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović

SIMULACIJA DEMOKRACIJE

Svijet  politike kao predstava i hiperzbilja

AGM, Zagreb ,travanj 2021.

 

Ideja ove knjige bila je istražiti demokraciju u doba tehno-kulture i simulacije zbilje. Riječ je o vremenu na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, vremenu definitivne pobjede tehno-logičkog uma i simulacije svega postojećega. Riječ je također o vremenu velike transformacije svijeta na prijelazu stoljeća i globalizaciji koja je uvelike promijenila konfiguraciju politike, političkoga i demokracije vezane u teritorijalnost nacije-države. Željelo se pokazati stanje demokracije u post moderno doba, doba globalizacije i pobjede informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U epistemologijskom smislu knjiga je svojevrstan hibrid sociologije znanja Bergera i Luckmanna i post moderne teorije kulture jednoga Baudrillarda. U knjizi se polazi od teze o socijalnoj konstrukciji društvene zbilje, a teorija socijalne konstrukcije nadograđena je teorijom simulacije društvene zbilje u post moderno doba i pobjede tehno-kulture i tehno-logičkog uma. Zahvaljujući tehnologiji i medijima sve je moguće simulirati, pa i demokraciju kao oblik vladavine. U središtu su analize u prva tri dijela knjige stoga semiotika demokracije, medija, propagande, slike i modela demokracije. U četvrtom dijelu analizira se ideja demokracije u okvirima političke filozofije Zapada s naglaskom na semiotiku različitih modela demokracije. Završni dio odnosi se na politologijsku analizu post demokratskog stanja u Hrvatskoj, s tezom da u demokraciji postoje jake oligarhijske tendencije u političkim strankama i u hrvatskom društvu.
Više: https://www.agm.hr/hr/shop/simulacija-demokracije,798.html

 

FORUMI INSTITUTA ZA EUROPSKE I GLOBALIZACIJSKE STUDIJE

WWW.INEGS.COM

Službene stranice

 

AGROMED

Mediteranski poljoprivredni forum temelji se na dosadašnjim spoznajama i rezultatima radne skupine za Mediteran IEGS-a. Split,14.svibnja 2021.Cornaro hotel
WEB STRANICA FORUMA

 

 

Forum ICT društvo

Forum na temu ICT-ja i utjecaja tehnologije na društvo
WEB STRANICA FORUMA.Osijek,16.lipnja 2021., Ekonomski fakultet

 

INTERENEF

Međunarodni energetski forum koji se svake godine održava u Splitu
WEB STRANICA FORUMA. Split ,23.srpnja 2021. ,Cornaro hotel

 

GPF

Geopolitički forum utemeljen je u Zagrebu 2020. godine sa ciljem da analizira i konceptualizira rezultate Mediteranskog poljoprivrednog foruma, Foruma ICT-društvo te Međunarodnog energetskog foruma. Zagreb,24.rujna 2021.
WEB STRANICA FORUMA

vrh stranice
vrh stranice