Najave događanja

13.02.2020. Okrugli stol: Mogućnosti EU fondova za poduzetnike; HUP Reg. ured Osijek, Vukovarska ulica 31 (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, 11:00

13.02.2020.

Svi smo svjedoci mogućnosti koje pružaju sredstva kroz EU fondove, te će se naglasak na okruglom stolu dati na aktualne natječaje za poduzetnike u ovoj godini, te što donosi novo programsko razdoblje 2021. – 2027. godine za poduzetništvo. Iz toga razloga nakon uvodne prezentacije državne tajnice Spomenke Đurić, pozvani su svi sudionici okruglog stola da u konstruktivnoj raspravi ukažu na sve mogućnosti, kao i prepreke pri korištenju, odnosno privlačenju EU sredstava od strane poduzetnika.

Okrugli stol na temu: “Mogućnosti EU fondova za poduzetnike” će se održati u četvrtak 13. veljače 2020. godine s početkom u 11 sati, u prostorima Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek, Vukovarska ulica 31 (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, s ciljem jačanja svjesnosti o mogućnostima koje se pružaju poduzetnicima kroz EU fondove, kao i uočavanja prepreka prilikom samog apliciranja.

12.02.2020. PUMA seminar: The Accoutable Manager; HUP Reg. ured Osijek, Vukovarska ulica 31 (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, 11:00

12.02.2020.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s Adecco Hrvatska d.o.o.  organizira seminar koja će se održati u srijedu 12. veljače 2020. godine  početkom u 11 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Vukovarska ulica 31 (Eurodom, IV. kat), Osijek, na temu: „The Accoutable Manager“.

30.01.2020. PUMA seminar: Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, 10:30

30.01.2020.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar koji će se održati u četvrtak 30. siječnja 2020. godine u vremenu od 10:30 do 14:30 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, na temu: Primjena zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

16. 01.2020. PUMA seminar: Različite generacije, različita angažiranost – istina ili mit?; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod; 11:00

16.01.2020.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira u suradnji sa članicom Ramiro d.o.o. seminar koji će se održati (zbog bolesti predavačice u novom terminu) u četvrtak 16. siječnja 2020. godine  početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, na temu: „Različite generacije, različita angažiranost – istina ili mit?“.

11. 12.2019. PUMA seminar: Različite generacije, različita angažiranost – istina ili mit?; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod; 11:00

11.12.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira u suradnji sa članicom Ramiro d.o.o. seminar koja će se održati u srijedu 11. prosinca 2019. godine  početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, na temu: „Različite generacije, različita angažiranost – istina ili mit?“.

vrh stranice
vrh stranice