Najave događanja

01.04.2022. Radionica: Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?; Poduzetnički inkubator Virovitica, Poduzetnička zona II 18, Virovitica; 10:00

01.04.2022.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizira radionicu u okviru EU ARC projekta, projekta sufinanciranog iz “Programa o pravima, jednakosti i građanstvu” Europske unije na temu: „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?“ koji će se održati u petak 01. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Poduzetničkom inkubatoru Virovitica, Poduzetnička zona II 18, Virovitica.   

31.03.2022. Radionica: Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?; Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, Antunovac; 10:00

31.03.2022.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizira radionicu u okviru EU ARC projekta, projekta sufinanciranog iz “Programa o pravima, jednakosti i građanstvu” Europske unije na temu: „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?“ koji će se održati u četvrtak 31. ožujka 2022. godine s početkom u 10 sati u Konferencijskoj dvorani na II. katu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, Antunovac.  

30.03.2022. Radionica: Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?; Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar; 10:00

30.03.2022.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizira radionicu u okviru EU ARC projekta, projekta sufinanciranog iz “Programa o pravima, jednakosti i građanstvu” Europske unije na temu: „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?“ koji će se održati u srijedu 30. ožujka 2022. godine s početkom u 10 sati u Velikoj konferencijskoj sali Poslovno-inovacijskoj centra BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar.  

29.03.2022. Radionica: Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod; 11:00

29.03.2022.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizira radionicu u okviru EU ARC projekta, projekta sufinanciranog iz “Programa o pravima, jednakosti i građanstvu” Europske unije na temu: „Kako uskladiti poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)?“ koji će se održati u utorak 29. ožujka 2022. godine s početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.  

22.03.2022. Webinar: GDPR i WEB prodaja; 11:00

22.03.2022.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, a osobito kako uskladiti svoje poslovanje s promjenama, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s članom Presido d.o.o. organizira webinar na temu: „GDPR i WEB prodaja“ koji će se održati u utorak 22. ožujka 2022. godine s početkom u 11 sati. Webinar traje do 13 sati.

17.03.2022. PUMA seminar: Priprema za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. i druge porezne aktualnosti; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod; 11:00

17.03.2022.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek organizira koristan seminar na temu: Priprema za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. i druge porezne aktualnosti koji će se održati u četvrtak 17. ožujka 2022. godine s početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.  

14.03.2022. Webinar: Zakon o sprečavanju sukoba interesa – primjena, obveza i ograničenja; 10:30

14.03.2022.

Na traženje dijela članova HUP-a koji su obveznici primjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa organizira webinar na temu: „Zakon o sprečavanju sukoba interesa – primjena, obveza i ograničenja“ koji će se održati u ponedjeljak 14. ožujka 2022. godine s početkom u 10,30 sati.  Webinar traje do 12 sati. 

11.03.2022. Završna konferencija projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike - HKO-ELE“, Osijek, Trg Lavoslava Ružicke b.b., 12:00

11.03.2022.

Završna konferencija projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike - HKO-ELE“ će se održati 11. ožujka 2022. godine s početkom u 12 sati u SportHouse Osijek. Trg Lavoslava Ružicke b.b., Osijek.

vrh stranice
vrh stranice