Najave

30.01.2013., Trgovinska politika EU, HUP Podružnica Rijeka, Dolac 8/II, 11:00

30.01.2013.

HUP u suradnji s Državnim uredom za trgovinsku politiku organizira seminar pod nazivom „Trgovinska politika EU“, 30. siječnja. Tatajna Vinković, voditeljica Odjela za carine i zaštitne mjere i gđa. Tatjana Tomić, zamjenica predstojnika Državnog ureda za trgovinsku politikugovorit će o ulozi i odgovornosti nacionalnih tijela i tijela EU u trgovinskoj politici, što hrvatskim gospodarstvenicima donosi pristupanje EU, uvjetima izvoza na treća tržišta, porijeklu roba, zaštitnim mjerama, ugovoru o slobodnoj trgovini, tarifnim suspenzijama i kvotama na zajedničkom tržištu EU.

PUMA: Financiranje uz pomoć fondova za gospodarsku suradnju

22.11.2012.

22.11.2012. u Rijeci, Dušan Banović

U sklopu svojih mjera za gospodarski oporavak i razvitak Vlada RH je odlučila sudjelovati u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (FGS) te na taj način potaknuti razvoj fondova rizičnog kapitala čija specijalnost su investicije u temeljni kapital društava. Financiranje putem fondova rizičnog kapitala osjetno je drugačije od ostalih oblika financiranja jer iziskuje od poduzetnika prepuštanje dijela vlasničkih udjela kao i dijela kontrole nad upravljanjem poduzeća. Stoga je iznimno važno da se poduzetnici upoznaju s njegovim specifičnostima prije nego se odluče za isti kako bi osigurali optimalan iznos kapitala i podrške od strane fonda, ali i postavili zdrave temelje dugoročnog partnerstva s fondom.

Što poslodavcima donose novi Ovršni Zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi?

13.11.2012.

U utorak, 13. studenog 2012. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u hotelu Bristol, Opatija, HUP Podružnica Rijeka u suradnji sa FINA RC Rijeka za članove organizira kratko savjetovanje o promjenama koje donose novi Ovršni zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Predavači su djelatnici Financijske agencije, Sektora usluga za javni sektor i Centra za prisilnu naplatu direktno uključenih u provedbu ovih Zakona.

Sudjelovanje na događanju je besplatno za članove HUP-a Rijeka, a prijave su otvorene do ponedjeljka, 12. studenog 2012. godine do 12:00 sati. Ispunjenu prijavnicu pošaljite faxom na broj 051/321-499 ili e-mailom na stefani.mikulec@hup.hr.

Za dodatne informacije obratite se na tel: 051/321-494 (Stefani Mikulec).

PUMA: Kako prepoznati najboljeg kupca? (Tipologija kupaca)

23.10.2012.

23.10.2012. u Rijeci, Vinko Vukadin

Svaki čovjek ima svoje talente, a svaki kupac govori posebnim jezikom. Kako iskoristiti vlastite talente u komunikaciji s kupcem, suradnikom, voditeljem ili bilo kojim komunikacijskom partnerom? Kako odabrati prave suradnike? Kako odabrati i opisati pravo radno mjesto? Tipologija je idealno i jednostavno sredstvo u komunikaciji pomoću kojega ćete naučiti ciljano razgovarati, predstavljati, svoje proizvode ili pregovarati. INSIGHTS je jedan od vodećih svjetskih alata za razvoj managementa, a posebno je učinkovit kod izbora djelatnika u izgradnji tima i prodaji.

Kako pripremiti i prijaviti projekt za financiranje iz EU fondova?

04.10.2012.

Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski savez zadruga i Udruga gradova, u sklopu projekta „EU POKRENI SE“, organiziraju dvodnevnu radionicu o financijskom i administrativnom aspektu izrade i upravljanja EU projektima. Radionica se održava 4. i 5. listopada s početkom u 10 sati u dvorani HUP Podružnice Rijeka, Dolac 8/II.

Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika na predavanje mogu se prijaviti maksimalno dvije osobe po organizaciji.

PUMA: Upravljanje troškovima u uvjetima krize

02.10.2012.

02.10.2012. u Rijeci, Nikola Nikšić

U uvjetima recesije i globalizacije upravljanje troškovima je važna menadžerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj upravljanja troškovima je postizanje operativne izvrsnosti, efikasnosti, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, sa portfoliom proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i s klijentima. U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima dionika (stakeholdera), strateškim namjerama: snižavanje (redukcija) troškova i kontrola troškova.

HBOR - Programi kreditiranja

30.05.2012.

30.5. u Rijeci, Vesna Bartolović

Uvodno će biti predstavljene aktivnosti HBOR-a, posebno kreditne, s podacima o broju i vrijednosti odobrenih kredita, ukupno te za četiri dalmatinske županije. Nakon čega će se detaljno predstaviti kreditni programi HBOR-a namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu, uključujući financiranje projekata nakon prihvaćanja na natječajima za EU sredstva, izvoznicima, poslovnim subjektima u turističkoj djelatnosti, odnosno općenito gospodarstvu. Nakon izlaganja teme planiran je razgovor sa zainteresiranim sudionicima, bilo skupan ili pojedinačan.

PUMA: Internet marketing na društvenim mrežama

21.05.2012.

21.5.2012. u Rijeci, Miroslav Varga i Damir Podhorski

Danas postoje brojni oblici e-oglašavanja. Osim slanja neželjenih poruka i pošte, velika je mogućnost u korištenju društvenih mreža kao primjerice Twitter, Facebook, Google Buzz i ostalih. Iako su društvene mreže jako popularne i u Hrvatskoj, mnogima nije jasno koristiti nove komunikacijske kanale internet marketinga te u kojoj mjeri im mreže mogu unaprijediti poslovanje. Direktan pristup i predstavljanje Vašoj ciljanoj publici, personalizirana komunikacija i povratna informacija o vašim proizvodima i uslugama samo su neke od mnogih prednosti koje možete ostvariti kroz dobro provedenu on-line marketing strategiju. Kao i u tradicionalnom marketingu, širok je prostor za pogreške. Ova radionica će Vas upoznati sa pravilnim koracima internet oglasne kampanje kao i potencijalnim zamkama te dati alate za uspješno praćenje učinkovitosti rezultata takvih kampanji.

EU Assistance - Radionice o EU fondovima

25.04.2012.

HUP Regionalni ured u Rijeci, Dolac 8/II; od 10:00 do 16:00 sati

25. i 26. travnja 2012. u Rijeci se održavaju dvije jednodnevne radionice o EU fondovima. Cilj radionica je predstaviti mogućnosti i metodologiju sudjelovanja poduzetnika u IPA programu, programima zajednice i strukturnim fondovima.
Radionice organizira HUP u okviru projekta „EU pokreni se!“ kojeg partnerski provodi u suradnji sa Hrvatskim savez zadruga, Udrugom gradova i medijskim partnerima 24sata i HINA, uz financijsku potporu Europske unije.

Za više informacija i prijave obratite nam se na e-mail: eupokrenise@hup.hr, stefani.mikulec@hup.hr.

PUMA: Zakon o radu u praktičnoj primjeni

19.04.2012.

19. travnja 2012. u Rijeci, Ivan Sarić

Seminar na jednostavan način daje polaznicima prikaz radnih odnosa u praksi, popraćen praktičnim primjerima (odluke o otkazu, ugovori o radu i drugo), uz usporedni prikaz važeće sudske prakse i aktualnih mišljenja mjerodavnog ministarstva. Naglasak na seminaru će biti na najnovijim zakonodavnim izmjenama, prestanku radnog odnosa (najčešće pogreške poslodavca pri otkazivanju ugovora o radu), odredbe koje se odnose na plaću (odnosno na način ugovaranju plaće i drugih novčanih primitaka radnika), te na pravilnike o radu, kao i na aktualne pravilnike – Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine /NN 37/11).
vrh stranice
vrh stranice