Linija koda d.o.o.

11.12.2020.

Aplikacija WebZNR je cloud riješenje za upravljanje zašitom na radu i  zaštitom od požara namijenjena stručnjacima zaštite na radu. WebZNR će pomoći i pojednostaviti svakodnevne zadatke stručnjaka, od praćenja isteka rokova do popunjavanja obrazaca, izrade procjene rizika i planiranja troškova.


Pristupom na posebni dio aplikacije „korisnički portal“, radnici imaju uvid u aktualno  stanje ZNR i ZOP u tvrtki, mogu dobiti informacije o osposobljavanjima, radnoj opremi i pripadajućim uputama za rad, personaliziranoj procjeni rizika za svoje radno mjesto ili organizacijsku jedinicu te pristupiti osposobljavanju i ispitima (eLearning) kao i ispunjavati checkliste ili izvještaje o nesukladnosti koji su im dodijeljenji i pritom biti aktivno uključeni u poslovne procese zaštite na radu.

Modul aplikacije „ISZNR“ namijenjen je ovlaštenim osobama (kontrolne kuće i sl.) za izradu dokumentacije i automatiziranu predaju u informacijski sustav Ministarstva. Modul podržava izradu svih vrsta zapisnika o ispitivanju radne opreme, radnog okoliša, uvjerenja o osposobljavanju i slično, te je kroz isti modul moguće kreiranje i praćenje rada putem radnih naloga.

Aplikaciju možete besplatno isprobati prijavom na stranici: https://www.zastitanaraduh.hr , a za sve članove HUP-a korištenjem kôda „HUPB2B2020“ prilikom registracije ostvarujete mogućnost testiranja aplikacije do 120 dana i 10% popusta prilikom ugovaranja korištenja aplikacije.

KONTAKT: 
Kristina Franović,
e: kfranovic@linijakoda.com,
m: +385 99 28 02 023
Petar Weigand,
e: pweigand@linijakoda.com,
m: +385 99 28 02 024

vrh stranice
vrh stranice