Koordinacije

Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.
Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Koordinaciju čini najmanje pet članova Udruge.
Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se glavnom dirketoru HUP-a i Izvršnom odboru Udruge.
Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.
vrh stranice