Koordinacije

Koordinacije se bave unapređivanjem i promoviranjem neke djelatnosti unutar Udruge.

Koordinacije:
  • Koordinacija specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (osnovana u svibnju 2006.)
  • Koordinacija trgovaca motornim vozilima i servisera (osnovana u svibnju 2006.)
  • Koordinacija proizvođača i uvoznika elektrouređaja za kućanstvo i ostale namjene (osnovana u studenom 2008.)
  • Koordinacija uvoznika ribe (osnovana u ožujku 2009.)
  • Koordinacija za duhanske proizvode (osnovana 22. travnja 2013.)
  • Koordinacija generalnih zastupnika proizvođača osobnih motornih vozila i lakih komercijalnih vozila (osnovana 08.12. 2014.)
  • Koordinacija veledrogerija (osnovana 19.09. 2017.)

 

Koordinacije se osnivaju sukladno čl. 39. Statuta Udruge trgovine radi zaštite specifičnih interesa i rješavanja određenih pitanja značajnih za rad.
Koordinacije rješavaju o pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje,
unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a
može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge.
Koordinaciju čini najmanje tri (3) člana, a članovi Koordinacije u suglasnosti s Izvršnim odbor Udruge imenuju voditelja.
U radu Koordinacije sudjeluje i direktor Udruge.

Kontakt osoba za Koordinacije Udruge trgovine:
Sanja Smoljak Katić, HUP, Zagreb,
tel: 01/4897 573,
e-mail: sanja.smoljak@hup.hr
vrh stranice