Koordinacije

Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.
Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i
promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene
problematike i razmjene iskustava s određenog područja.

Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Koordinaciju čini najmanje pet članova Udruge.

Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se Izvršnom odboru Udruge.
Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije
vrh stranice