Koordinacije

Radi zaštite specifičnih interesa, a na inicijativu članova, u okviru HUP-Udruge poslodavaca u obrazovanju, osnovane su dvije koordinacije: Koordinacija srednjih škola i Koordinacija za agencijski rad i posredovanje pri zapošljavanju.

Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
KOORDINACIJA SREDNJIH ŠKOLA

Programske smjernice rada Koordinacije očituje se u:

a. kontinuiranom praćenju relevantnog zakonodavstva te zauzimanju stavova o svim zakonima i podzakonskim aktima koji utječu na djelatnost i poslovanje srednjih škola privatnih osnivača
b. kontinuiranom praćenju i analizi sektora obrazovanja te utjecaja na prilagodbu srednjoškolskog obrazovnog sustava potrebama gospodarstva i tržišta rada
c. promicanju suradnje između predstavnika srednjoškolskog obrazovanja i poslodavaca
d. jačanju suradnje i utjecaja na relevantna tijela javne vlasti
e. kontinuiranom radu na transparentom i učinkovitom sustavu kvalitete i profesionalnosti struke/djelatnosti
f. poticanju partnerskih odnosa i suradnje sa ključnim predstavnicima javnog i civilnog sektora te akademskom zajednicom u cilju unaprjeđivanja srednjoškolskog sustava obrazovanja
g. uspostavljanju suradnje i strateškog partnerstva sa strukovnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja interesa srednjih škola privatnih osnivača

Koordinacija je otvorena za sve zainteresirane članove HUP-Udruge poslodavaca u obrazovanju.

Voditeljica Koordinacije: Gordana Koludrović (Zagrebačka umjetnička gimnazija, Zagreb)
Zamjenici voditeljice: Ivica Zelić (Dentalcentar Marušić, Split)
                               Denis Khermayer (Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, Rijeka)
                               Saša Šakić (Gaudeamus, Osijek)

KOORDINACIJA ZA AGENCIJSKI RAD I POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Programske smjernice rada Koordinacije očituje se u:

a. sudjelovanju u procesima kreiranja politika konkurentnog tržišta rada
b. kontinuiranom praćenju radnog i drugog zakonodavstva te zauzimanju stavova o svim zakonima i podzakonskim aktima koji utječu na djelatnost agencija
c. promicanju rada putem agencija za rad
d. promicanju suradnje između agencija za posredovanje pri zapošljavanju i poslodavaca
e. jačanju suradnje i utjecaja na relevantna tijela državne vlasti
f. analizi tržišta rada
g. radu na podizanju kvalitete i profesionalnosti struke/djelatnosti/agencija
h. definiranju etičkog kodeksa
i. uspostavljanju suradnje i strateškog partnerstva sa strukovnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja interesa za Koordinaciju

Koordinacija je otvorena za sve zainteresirane članove HUP-a.

Voditeljica Koordinacije:Štefica Čolić (Electus DGS, Zagreb)
Zamjenici voditeljice: Bojan Poljičak (Adecco, Zagreb)
                               Milan Lukša (Posao i karijera, Rijeka).
vrh stranice