Koordinacije

Udruga malih i srednjih poduzetnika, budući je organizirana na temelju definicije malog gospodarstva, a nije isključivo strukovna/sektorska udruga, ima i vrlo raznoliko članstvo sa heterogenim interesima i specifičnim temama djelovanja. Stoga je osnivanje koordinacija prepoznato kao jedan od oblika konkretnijeg djelovanja određene grupe poduzeća iz istih djelatnosti.
KOORDINACIJA TVRTKI ZA ZAŠTITU NA RADU
U lipnju 2015. godine, na inicijativu više od 20 poduzeća koja obavljaju poslove zaštite na radu, HUP je osnovao Koordinaciju tvrtki za zaštitu na radu koja će intenzivnije pratiti zakonsku regulativu i sudjelovati u izradi zakonskih propisa relevantnih za to područje u funkciji socijalnog partnera.
Cilj rada Koordinacije je unapređivanje sustava zaštite na radu, definiranje standarda i kvalitete, sudjelovanje u izradi zakonske regulative u funkciji socijalnog partnera, predlaganje izmjena zakonodavstva u slučajevima kada nema efikasnu primjenu kao i suradnja sa svim nadležnim tijelima, odgovornima za tematiku zaštite na radu. Predsjedništvo HUP-Koordinacije tvrtki za zaštitu na radi čini predsjednik i četiri dopredsjednika; za predsjednika Koordinacije izabran je Boris Antunović, Tehnoekspert, a dopredsjednici su Milica Šegović, Centar za sigurnost, Irena Krpan, Metroalfa, Mile Žunić, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti i Marko Velnić, Eurosigurnost.
Od svog osnutka, Koordinacija se aktivno uključila u izradu podzakonskih akata, tj pravilnika vezanih za poslove zaštite na radu te na taj način doprinijela boljem uređenju sustava zaštite na radu, ne samo za tvrtke koje obavljaju ove poslove nego i sve poduzetnike i poslodavce, koji su obveznici primjene Zakona o zaštiti na radu.

KOORDINACIJA PODUZEĆA IZ USLUŽNIH DJELATNOSTI
Koordinacija je osnovana koncem 2013. godine kada su vodeće domaće tvrtke koje pružaju usluge upravljanja imovinom, upravljanja infrastrukturnim i tehničkim servisima, održavanja, uređenja, pripreme hrane, čišćenja, pranja rublja i sl. se organizirale su se unutar Hrvatske udruge poslodavaca s ciljem aktivnog sudjelovanja u procesima izdvajanja pratećih djelatnosti iz sustava javne i državne uprave. Proces izdvajanja ovih djelatnosti jedna je od mjera koju je Vlada RH definirala kao reformsku mjere fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014-2016. godine.
Koordinacija je tijekom 2014. godine imala vrlo intenzivne aktivnosti, koje po složenosti i brojnosti odgovaraju višegodišnjem radu prosječne udruge ili Koordinacije unutar HUP-a.
Održano je više desetaka sastanaka bilo članova Koordinacije, bilo s tijelima nadležnima za aktivnosti izdvajanja pratećih djelatnosti iz javne i državne službe, od resornog Ministarstva socijalne politike i mladih, te drugih ministarstva, kao i Predstavništvom EK u Hrvatskoj i dr. Tijekom ovih procesa održana je konferencija zamišljena kao platforma za javnu raspravu i informiranje, koja je okupila predstavnike svih ključnih interesnih skupina
Aktivnosti vezane uz ovu djelatnost, tzv „outsourcing“, bile su centar pažnje većeg dijela sindikalnog angažiranja u 2014. godini s ciljem zaustavljanja ovog procesa. Samim time tema je postala predmetom pažnje svih vrsta medija što je rezultiralo brojnim medijskim nastupima i članova Koordinacije i čelništva HUP-a. Aktivnosti su se odvijale takvom dinamikom da je tijekom godine od prvotnog predloženog modela „outsourcing“ rješenja, a pod pritiskom sindikata, Vlada RH naknadno odabrala „spin off“ rješenje da bi koncem godine definirala „in house“ model.

KOORDINACIJA PROIZVOĐAČA I PRIREĐIVAČA ZABAVNIH I POSEBNIH AUTOMATA ZA IGRU
Na inicijativu poduzetnika u veljači 2011.godine osnovana je Koordinacija proizvođača i priređivača zabavnih i posebnih automata za igru, koja okuplja najvažnije predstavnike ovog sektora, a s ciljem boljeg zakonskog reguliranja djelatnosti. Koordinacija je u vrlo kratkom razdoblju ostvarila rezultate: predložila je, a što je i usvojeno, izmjenu dva pravilnika koji reguliraju djelatnost, potom je započela izradu prijedloga Zakona o zabavnim igrama koji je proslijeđen nadležnim institucijama. Članovi Koordinacije objavili su više desetaka članaka u tiskanim medijima, intervjuima u tiskanim medijima i TV emisijama.
Na sjednici Koordinacije održanoj 17. srpnja 2012. godine izabran i novi Dopredsjednik Koordinacije, a to je Hrvoje Soldan koji zajedno s Darkom Vranešićem obnaša funkciju Dopredsjednika, a predsjednik Koordinacije je Mario Sekulić.
Krajem 2014. godine Koordinacija je iznova započela inicijativu donošenja Zakona o zabavnim igrama.


KOORDINACIJA TVRTKI IZ PČELARSKE PROIZVODNJE I PRERADE
Unutar Udruge malih i srednjih poduzetnika je tijekom 2008. godine osnovana je Koordinacija tvrtki iz pčelarske proizvodnje i prerade s ciljem rješavanja ključnih problema  djelatnosti kao što su siva ekonomija i nelojalna konkurencija, sudjelovanje u izradi zakonske regulative koja se odnosi na djelatnost, osnivanje referalnog akreditacijskog laboratorija te potrebne edukacija pčelara. Jedan od razloga za osnivanjem ove Koordinacije je i poticanje primarne proizvodnje i izrada mjera za zaštitu kvalitete hrvatskih pčelarskih proizvoda. Koordinacija je održala više sastanaka s državnim tajnikom resornog ministarstva na navedene teme, komunicirala s Poreznom upravom i Hrvatskim pčelarskim savezom.
Još 2012. godine Koordinacija je pokrenula inicijativu za uvođenje C13 izotopne analize koja utvrđuje patvorenost meda na tržištu. Napori inicijative rezultirali su 2014 godine potpisivanjem ugovora o suradnji između laboratorija hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i njemačkog laboratorija Intertek Food Service na temelju kojeg je Ministarstvo poljoprivrede donijelo Odluku o određivanju laboratorija za utvrđivanje patvorenosti meda. Time je njemački laboratorij uvršten u listu ovlaštenih laboratorija za provođenje analize. Ovim postupkom napravljen je značajan iskorak za zaštitu kvalitete meda i sprečavanje patvorenosti. Vezano uz navedenu problematiku predstavnici Koordinacije održali su više sastanaka s resornim Ministarstvom poljoprivrede kao i Hrvatskim pčelarskim savezom.

KOORDINACIJA NEBANKARSKIH INSTITUCIJA NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU
Ova Koordinacija, osnovana krajem 2014. godine, djeluje unutar Udruge financijskog poslovanja, a njezin je predsjednik Igor Škrgatić, ujedno i dopredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika.
vrh stranice