Koordinacija za medicinske proizvode

HUP-KOORDINACIJA ZA MEDICINSKE PROIZVODE
Koordinacija za medicinske proizvode osnovana je 16. svibnja 2006. i danas unutar nje djeluje 60 tvrtki. Nova Koordinacija prerasla je iz postojeće HUP-ove Koordinacije specijaliziranih prodavaonica medicinskim pomagalima koja je znatno proširila svoje članstvo i područje svog djelovanja te u cilju zaštite prava i interesa svih zastupljenih grupacija napravila nove temelje kroz skraćeni naziv HUP-Koordinacija za medicinske proizvode (proljeće, 2014.g.). Trenutno Koordinacija za medicinske proizvode okuplja članove Hrvatske udruge poslodavaca koji se bave djelatnošću proizvodnje, distribucije i/ili prodaje medicinskih proizvoda i to primarno onih koji se na tržištu realiziraju putem doznaka HZZO-a putem ljekarni i specijaliziranih trgovina na promet medicinskim proizvodima na veliko. Predsjedništvo je u sastavu Boris Budan, predsjednik (Inkocentar d.o.o./OrtoRea d.o.o.), Renata Bešenić, dopredsjednica (MediLab d.o.o.), Ozren Ćosić, dopredsjednik (Simbex d.o.o.) od svibnja 2014 godine do travnja 2017. Novi sastav predsjedništva od travnja 2017. je sljedeći: Boris Budan, predsjednik (Inkocentar d.o.o./OrtoRea d.o.o.),  Ozren Ćosić, dopredsjednik (Simbex d.o.o.) i Željka Bambić, dopredsjednica (Abbot d.o.o.). Koordinacija je tijekom proteklih godina sudjelovala u svim temama iz područja prometa medicinskim proizvodima i zdravstvene djelatnosti, pratila rad Upravnog vijeća HZZO-a i poduzimala aktivnosti u cilju poboljšavanja sustava opskrbe tržišta medicinskim proizvodima iz kategorije ortopedskih pomagala u RH. Predsjedništvo Koordinacije je u suradnji s članovima izradilo prijedloge novih Pravilnika relevantnih za poslovanje ortopedskim pomagalima, te dostavilo resorima. Po toj temi je koordinacija aktivno uključena i u Povjerenstvo za izradu novih Pravilnika u Ministarstvu zdravlja smo Povjerenstvu dostavili svoja rješenja za izradu pravilnika.
Voditelj Koordinacije: Sanja Smoljak Katić e-mail:sanja.smoljak@hup.hr tel 01/4897 573
vrh stranice