Koordinacija tvrtki za Zaštitu na radu

U lipnju 2015. godine, na inicijativu više od 20 poduzeća koja obavljaju poslove zaštite na radu, HUP je osnovao Koordinaciju tvrtki za zaštitu na radu koja će intenzivnije pratiti zakonsku regulativu i sudjelovati u izradi zakonskih propisa relevantnih za to područje u funkciji socijalnog partnera.
Cilj rada Koordinacije je unapređivanje sustava zaštite na radu, definiranje standarda i kvalitete, sudjelovanje u izradi zakonske regulative u funkciji socijalnog partnera, predlaganje izmjena zakonodavstva u slučajevima kada nema efikasnu primjenu kao i suradnja sa svim nadležnim tijelima, odgovornima za tematiku zaštite na radu. Predsjedništvo HUP-Koordinacije tvrtki za zaštitu na radi čini predsjednik i četiri dopredsjednika; za predsjednika Koordinacije izabran je Boris Antunović, Tehnoekspert, a dopredsjednici su Milica Šegović, Centar za sigurnost, Irena Krpan, Metroalfa, Mile Žunić, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti i Marko Velnić, Eurosigurnost.
Od svog osnutka, Koordinacija se aktivno uključila u izradu podzakonskih akata, tj pravilnika vezanih za poslove zaštite na radu te na taj način doprinijela boljem uređenju sustava zaštite na radu, ne samo za tvrtke koje obavljaju ove poslove nego i sve poduzetnike i poslodavce, koji su obveznici primjene Zakona o zaštiti na radu.

vrh stranice