Kontakti


Jasminka Martinović, direktorica

Tel: +385 1 4897 568

Fax: +385 1 4897 556

e-mail: upo@hup.hr

Hrvatska udruga poslodavaca
Ulica Pavla Hatza 12, 10000 Zagreb
Petra Sentić, stručna suradnica udruge

Tel: +385 1 4897 568

Fax: +385 1 4897 556

Hrvatska udruga poslodavaca
Radnička cesta 52, 10000 Zagreb
vrh stranice