Komisija usvojila paket mjera za daljnju podršku poljoprivredno-prehrambenom sektoru

05.05.2020.

Komisija je jučer (4. svibnja 2020.) objavila najnoviji paket izvanrednih mjera za daljnju potporu poljoprivrednom i prehrambenom sektoru koji je najviše pogođen koronavirusnom krizom.

Izvanredne mjere obuhvaćaju potporu za privatno skladištenje u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te sektoru mesa, privremeno odobravanje tržišnih mjera za samoorganiziranje tržišnih subjekata u teško pogođenim sektorima i fleksibilnost u provedbi programâ potpore tržištu. 

Uz te tržišne mjere Komisija je predložila da se državama članicama dopusti da upotrijebe sredstva namijenjena ruralnom razvoju kako bi poljoprivrednicima pružile nadoknadu u iznosu do 5 000 EUR, a malim poljoprivredno-prehrambenim poduzećima u iznosu do 50 000 EUR.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski izjavio je: Brzo smo djelovali kako bismo što prije osigurali sve potrebne mjere za potporu poljoprivrednicima i onima kojima je pomoć potrebna. Određena poljoprivredna i prehrambena tržišta teško su pogođena krizom. No, siguran sam da će se donošenjem predmetnih mjera pružiti konkretna potpora, poslati dobar signal tržištima i uskoro postići određena stabilnost. Taj paket i prethodne mjere potpore dokaz su da je Komisija spremna te da će djelovati kada je to potrebno. Nastavit ćemo pratiti situaciju u bliskoj suradnji s dionicima, Europskim parlamentom i državama članicama.

 

Izvanredne tržišne mjere koje su sada u potpunosti donesene i objavljene, obuhvaćaju sljedeće:

  • potporu za privatno skladištenje: Komisija će dodijeliti potporu za privatno skladištenje mliječnih proizvoda (obrano mlijeko u prahu, maslac, sir) i proizvoda od mesa (goveđe, ovčje i kozje meso). Tom se mjerom omogućuje privremeno povlačenje proizvoda s tržišta u trajanju od najmanje 2 do 3 mjeseca, a najviše 5 do 6 mjeseci. Zahtjevi za sudjelovanje u programu mogu se podnositi od 7. svibnja 2020. Cilj je te mjere stabilizirati tržište privremenim smanjenjem dostupne ponude.
  • fleksibilnost programâ potpore tržištu: Komisija će omogućiti fleksibilnost u provedbi programâ potpore tržištu za vino, voće i povrće, stolne masline i maslinovo ulje te pčelarstvo i Unijina programa distribucije mlijeka, voća i povrća u školama. Tom se fleksibilnošću u svakom od tih sektora nastoji ograničiti dostupna ponuda kako bi se uravnotežila tržišta i omogućiti preusmjeravanje prioriteta financiranja na mjere za upravljanje krizom.
  • privremeno odstupanje od pravilâ EU-a o tržišnom natjecanju: člankom 222. Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta (ZOT) Komisiji se omogućuje da u situacijama velike tržišne neravnoteže donese privremena odstupanja od određenih pravila EU-a o tržišnom natjecanju. Komisija je takva odstupanja donijela za sektore mlijeka, cvijeća i krumpira. Tim se odstupanjem subjektima omogućuje da se u razdoblju od najviše šest mjeseci samoorganiziraju i provode tržišne mjere na svojoj razini u cilju stabilizacije vlastitog sektora, poštujući načela funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Primjerice, sektoru mlijeka dopustit će se kolektivno planiranje proizvodnje mlijeka, a sektorima cvijeća i krumpira dopustit će se povlačenje proizvoda s tržišta. Dopustit će se i privatno skladištenje proizvoda. Kako bi se izbjegli negativni učinci, pomno će se pratiti kretanja potrošačkih cijena i svaka moguća podjela unutarnjeg tržišta.

 

Osim prethodno navedenog, Komisija predlaže da se državama članicama kojima je preostao dio sredstava namijenjenih ruralnom razvoju dopusti da ta sredstva u 2020. iskoriste za pružanje potpore poljoprivrednicima i malim poljoprivredno-prehrambenim poduzećima. Na taj bi se način pružila hitna pomoć onima koji su najviše pogođeni krizom. Države članice mogu ponuditi potporu u iznosu od najviše 5 000 EUR za pojedinog poljoprivrednika i 50 000 EUR za pojedino malo poduzeće. To je dodatna mjera uz potporu de minimis za poljoprivredni sektor i odobreno povećanje gornje granice za državne potpore. Prijedlog se mora podnijeti na odobrenje Vijeću i Parlamentu.

 

Te mjere nastavljaju se na opsežni paket mjera koje je Komisija donijela u ranijoj fazi. U okviru tih mjera predviđeni su povećani iznosi državne potpore, veći predujmovi i produženi rokovi za podnošenje zahtjeva za plaćanje kako bi se pomoglo poljoprivredno-prehrambenom sektoru u ovim teškim vremenima. Većom fleksibilnošću u pogledu poštovanja pravilâ zajedničke poljoprivredne politike nastoji se smanjiti administrativno opterećenje poljoprivrednika i nacionalnih uprava.

 

Paket mjera dostupan je na poveznici (EURLex)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:140:TOC

vrh stranice
vrh stranice