Komisija pozdravlja pristupanje Bugarske i Hrvatske tečajnom mehanizmu II

14.07.2020.

Komisija je 10. srpnja 2020 pozdravila odluku da se bugarski lev i hrvatska kuna uključe u tečajni mehanizam II (ERM II). Pozdravila je i odluku Upravnog vijeća ESB-a o bliskoj suradnji s objema zemljama, koja obilježava njihov ulazak u bankovnu uniju.

Odluka sudionika u mehanizmu ERM II predstavlja važnu prekretnicu u nastojanjima Bugarske i Hrvatske da se pridruže europodručju. Da bi ispunile uvjete za uvođenje eura, obje države članice sada moraju najmanje dvije godine sudjelovati u mehanizmu bez ozbiljnih napetosti, prije svega bez devalvacije središnjeg valutnog tečaja u odnosu na euro na vlastitu inicijativu. Komisija će i dalje poticati i podupirati nastojanja bugarskih i hrvatskih tijela da dovrše postupak pridruživanja europodručju.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Euro je opipljiv simbol europskog jedinstva, blagostanja i solidarnosti. U toj se odluci uviđa da su Bugarska i Hrvatska već provele važne gospodarske reforme te se potvrđuje da je europska jedinstvena valuta i dalje privlačna. Nastavit ćemo podržavati obje zemlje u njihovim sljedećim i završnim koracima prema pristupanju europodručju.

 

Sudjelovanje u mehanizmu ERM II pridonijet će jačanju otpornosti bugarskih i hrvatskih gospodarstava. Pomoći će tim državama da svoje politike usmjere prema stabilnosti, potaknuti njihovu konvergenciju i u konačnici ih poduprijeti u nastojanjima da uvedu euro.

Komisija pozdravlja i činjenicu da su Bugarska i Hrvatska predane održavanju zamaha reformi i postizanju održive gospodarske konvergencije radi uvođenja eura. U tu su se svrhu obvezale na provedbu daljnjih reformi tijekom sudjelovanja u mehanizmu ERM II poštujući usmjerenost mehanizma na stabilnost.

 

Bugarska i Hrvatska preuzele su niz obveza u području politika kojima je cilj osigurati neometan prelazak na ERM II i sudjelovanje u njemu. Sudionici mehanizma ERM II ovlastili su Komisiju i Europsku središnju banku (ESB) da prate učinkovitu provedbu tih obveza u okviru svojih područja nadležnosti. Na temelju tih ocjena sudionici mehanizma ERM II mogu uključiti bugarski lev i hrvatsku kunu u ERM II.

 

Hrvatska

Komisija je pratila provedbu obveza Hrvatske u sljedećim područjima politike:

  • okvir za sprečavanje pranja novca
  • prikupljanje, izrada i dijeljenje statističkih podataka
  • upravljanje javnim sektorom
  • financijsko i administrativno opterećenje poduzeća.

U ocjeni Komisije zaključeno je da su hrvatska tijela učinkovito ispunila te četiri obveze te je ta pozitivna ocjena predstavljena sudionicima mehanizma ERM II.

 

Kontekst

Europski tečajni mehanizam (ERM II) uspostavljen je 1. siječnja 1999. kao sljednik prvotnog ERM-a kako bi se osiguralo da fluktuacije deviznog tečaja između eura i drugih valuta Unije ne narušavaju gospodarsku stabilnost na jedinstvenom tržištu te kako bi se državama koje nisu članice europodručja pomoglo u pripremama za sudjelovanje u europodručju.

U okviru mehanizma ERM II, središnji devizni tečaj države članice koja nije članica europodručja veže se uz euro, a fluktuacije valute dopuštene su samo unutar određenih granica.

Bugarska i Hrvatska objavile su (u srpnju 2018. odnosno u srpnju 2019.) svoju namjeru o pristupanju mehanizmu ERM II te su se obvezale da će prije pridruživanja provesti niz mjera za neometano sudjelovanje u njemu. Sudionici mehanizma ERM II ovlastili su Komisiju i Europsku središnju banku (ESB) da prate učinkovitu provedbu tih obveza. Obje institucije pozitivno su ocijenile prethodne obveze u svojim područjima nadležnosti.

 

Odluka o pristupanju Bugarske i Hrvatske mehanizmu ERM II donesena je na temelju dogovora svih sudionika mehanizma ERM II. Sudionici mehanizma ERM II su ministri država članica europodručja, predsjednik Europske središnje banke te ministri i guverneri središnje banke Danske, jedine države članice izvan europodručja koja trenutačno sudjeluje u mehanizmu.

Kako bi uvele euro, države članice moraju postići visoku razinu održive gospodarske konvergencije koja se ocjenjuje s obzirom na konvergencijske kriterije (stabilnost cijena, uredne javne financije, dugoročne kamatne stope i stabilnost deviznog tečaja).

Za ispunjavanje konvergencijskog kriterija stabilnosti deviznog tečaja potrebno je sudjelovati u mehanizmu ERM II. Da bi mogla uvesti euro, država članica mora sudjelovati u mehanizmu bez ozbiljnih napetosti najmanje dvije godine.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama:

Priopćenje za medije: Odluka sudionika mehanizma ERM II o Hrvatskoj

Dopis izvršnog potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenika Gentilonija sudionicima u mehanizmu ERM II o Hrvatskoj i ocjeni prethodnih obveza Hrvatske
vrh stranice
vrh stranice