Komisija donijela Preporuku o primjeni mobilnih podataka i aplikacija u strategijama za ukidanje mjera

09.04.2020.

Komisija je jučer (8. travnja 2020.)  preporučila korake i mjere za razvoj zajedničkog pristupa EU-a primjeni mobilnih aplikacija i podataka za odgovor na pandemiju koronavirusa. Ako su usklađeni s pravilima EU-a i dobro koordinirani, digitalni alati mogu imati važnu ulogu u postupnom ukidanju mjera ograničavanja zaraze kad za to dođe vrijeme.

U Preporuci se utvrđuje postupak za donošenje paketa mjera s državama članicama, pri čemu se ističu dva pristupa:

  • paneuropski koordinirani pristup primjeni mobilnih aplikacija kao sredstva kojim će građani moći učinkovito i ciljano ograničavati socijalne kontakte i kao sredstva za upozoravanje, prevenciju i praćenje kontakata i
  • zajednički pristup izradi modela i predviđanju razvoja virusa na temelju anonimiziranih i agregiranih mobilnih podataka o lokaciji.

U Preporuci se navode ključna načela primjene tih aplikacija i podataka s obzirom na zaštitu podataka i poštovanje temeljnih prava EU-a, kao što su privatnost i zaštita podataka.

 

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: „Digitalne tehnologije, mobilne aplikacije i podaci o mobilnosti mogu nam uvelike pomoći da razumijemo kako se virus širi i djelotvorno reagiramo. Ovom Preporukom pokrećemo proces oblikovanja europskog koordiniranog pristupa primjeni takvih aplikacija i podataka kojim se ne dovode u pitanje pravila EU-a o privatnosti i zaštiti podataka, a sprečava se rascjepkanost unutarnjeg tržišta. Europa je jača kad djeluje složno.”

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders dodao je: „Sada svi moramo zajedno raditi na tome da izađemo iz ove nezapamćene krize. Komisija podupire države članice u suzbijanju virusa, a podupirat će ih i kad je riječ o strategiji za ukidanje mjera i oporavku. Pritom ćemo i dalje osiguravati potpuno poštovanje temeljnih prava Europljana. Europska pravila o zaštiti podataka najjača su u svijetu, a prikladna su i za ovu krizu jer uključuju iznimke i omogućuju fleksibilnost. Blisko surađujemo s tijelima za zaštitu podataka i uskoro ćemo predložiti smjernice o utjecaju na privatnost.”

 

Zajednički koordinirani pristup primjeni aplikacija za praćenje

Od početka pandemije Komisija snažno podupire nastojanja država članica za suzbijanje širenja novog koronavirusa. Službe Komisije ispituju učinkovitost aplikacija u rješavanju krize te njihov utjecaj na zaštitu podataka. Okosnica je donesene Preporuke prijedlog zajedničkog paketa mjera radi uspostave zajedničkog koordiniranog pristupa primjeni aplikacija za pametne telefone koje su potpuno usklađene s europskim standardima zaštite podataka. Paket uključuje:

  • specifikacije kojima se osigurava medicinska i tehnička učinkovitost mobilnih informacija te aplikacija za upozoravanje i praćenje
  • mjere kojima će se spriječiti širenje neusklađenih aplikacija te uvesti zahtjevi za interoperabilnost i promicanje zajedničkih rješenja
  • upravljačke mehanizme koje će javnozdravstvena tijela primjenjivati u suradnji s Europskim centrom za kontrolu bolesti
  • identifikaciju najboljih primjera iz prakse i mehanizme za razmjenu informacija o funkcioniranju aplikacija i
  • razmjenu podataka s relevantnim epidemiološkim javnim tijelima, uključujući dostavu agregiranih podataka ECDC-u.

Komisija će državama članicama pružiti smjernice, među ostalim o utjecaju na zaštitu podataka i privatnost. Blisko surađuje s Europskim odborom za zaštitu podataka kako bi dobila uvid u obradu osobnih podataka na nacionalnoj razini u kontekstu krize prouzročene koronavirusom.

 

Zajednički pristup predviđanju i izradi modela širenja

Paket mjera usmjeren je i na razvoj zajedničkog pristupa izradi modela i predviđanju razvoja virusa na temelju anonimnih i agregiranih mobilnih podataka o lokaciji. Cilj je analizirati obrasce mobilnosti, uključujući utjecaj mjera izolacije na učestalost kontakata, pa tako i rizik od zaraze. To će biti važan i proporcionalan doprinos alatima za izradu modela širenja virusa, a omogućit će i uvide na temelju kojih će se oblikovati strategije za ponovno otvaranje društava.

 

Komisija je već 23. ožujka 2020. pokrenula raspravu s mobilnim operatorima, u koju želi uključiti sve države članice. Podaci će biti potpuno anonimizirani i dostavljat će se Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) radi obrade i izrade modela. Neće se dijeliti s trećim osobama i čuvat će se samo dok traje kriza.

 

Sljedeći koraci

Zajedno s Komisijom i u suradnji s Europskim odborom za zaštitu podataka države članice trebaju do 15. travnja 2020. oblikovati paket mjera za ostvarivanje paneuropskog pristupa primjeni mobilnih aplikacija. Komisija će državama članicama pružiti smjernice, među ostalim o utjecaju na zaštitu podataka i privatnost. Države članice trebale bi do 31. svibnja 2020. izvijestiti o poduzetim mjerama i pobrinuti se da te mjere budu dostupne drugim državama članicama i Komisiji radi istorazinske ocjene. Komisija će ocijeniti ostvareni napredak i od lipnja 2020. do kraja krize objavljivati periodična izvješća u kojima će preporučivati mjere i/ili postupno ukidanje mjera koje više ne budu potrebne.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznici:

Preporuka Komisije o zajedničkom Unijinom paketu mjera za primjenu tehnologije i podataka radi suzbijanja i prevladavanja krize prouzročene bolešću COVID-19

vrh stranice
vrh stranice