Kolektivni ugovor

Obavijest - Kolektivni ugovor za trgovinu prestaje važiti 15.07.
srpanj, 2013.

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine je propisivao minimum prava kojih su se morali pridržavati svi poslodavci u djelatnosti trgovine. Obzirom da navedeni Kolektivni ugovor prestaje važiti 15.07.2013. godine, poslodavci moraju poštivati propise koji uređuju radno-pravne odnose (Zakon o radu, Zakon o minimalnoj plaći....). 

Sindikat trgovine Hrvatske, kao jedini reprezentativni sindikat na razini grane, pokrenuo je inicijativu kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog Kolektivnog ugovora.
Sve informacije dobivat ćete putem e-maila i ostalim kanalima komuniciranja sa članovima HUP-a.
Za detaljne informacije, obratite se HUP-Udruzi trgovini.NOVA INFORMACIJA O OTKAZU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TRGOVINU
svibanj, 2013.
HUP- Udruga trgovine, sukladno Odluci Izvršnog odbora Udruge, a zbog bitno izmijenjenih gospodarskih i tržišnih okolnosti otkazala je Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine sklopljen 11. prosinca 1997.g. (NN 41/98) kao i njegove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine sklopljene 24. ožujka 2005. g. (NN 79/05),
Otkazni počeo je teći 15. travnja 2013. kad je Sindikalna strana primila obavijest o otkazu. Otkazni rok je u trajanju od 90 dana. Za vrijeme trajanja otkaznog roka Kolektivni ugovor je i dalje na snazi i svi poslodavci u djelatnosti trgovine u obvezi su poštivati sve njegove odredbe.
Dana 15. srpnja 2013.g. je zadnji dan otkaznog roka i zadnji dan primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine. Obzirom da je ovaj Kolektivni ugovor proširen na sve subjekte u djelatnosti trgovine, obveza primjene odredbi Kolektivnog ugovora prestaje za sve subjekte u toj djelatnosti.
Obzirom na navedeno, Hrvatska udruga poslodavaca izradila je Uputu za svoje članove koja je dostupna u Udruzi trgovine (isključivo za članove HUP-a).
O daljnjim aktivnostima Udruge i odnosima sa Sindikatima pravovremeno ćemo Vas obaviještavati.


Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora za trgovinu i dalje na snazi

veljača, 2013.
Iako je HUP-Udruga trgovina poduzela sve potrebne radnje za otkazivanje Kolektivnog ugovora za trgovinu, sukladno zajedničkom stajalištu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine o postupku otkazivanja Kolektivnog ugovora zauzetog dana 26. listopada 2012. godine, i to počevši s najavom otkaza Kolektivnog ugovora u listopadu pa onda i samim otkazivanjem u siječnju, sindikalna strana je u međuvremenu nakon primitka otkaza Kolektivnog ugovora promijenila stajalište oko tog zajedničkog dogovora.
Suočeni s iznenadnom promjenom stava socijalnog partnera te radi izbjegavanja nepotrebnih dugih sudskih procesa sa sindikatima, Izvršni odbor Udruge trgovine odlučio je 28. siječnja 2013.g. ponoviti proces otkazivanja Kolektivnog ugovora. Izvršni odbor Udruge trgovine je takvu odluku ocijenio najboljim rješenjem kojom će se izbjeći nepotrebni sudski troškovi, sprječiti pravna nesigurnost, ali će se istovremeno na miran način izbjeći nesporazum i očuvati korektni odnosi sa socijalnim partnerima.
Pritom odluka Izvršnog odbora HUP-Udruge trgovine o ponavljanju procesa otkazivanja Kolektivnog ugovora ni na koji način ne dovodi u pitanje ranije donesenu odluku o samom otkazivanju Kolektivnog ugovora za trgovinu koji je u više navrata ocjenjen neprimjerenim, zastarjelim i kao takvim u potpunosti neodrživim.
U nadolazećem razdoblju otkazivanja molimo poslodavce da poštuju odredbe još uvijek važećeg Kolektivnog ugovora te će putem sredstva komuniciranja HUP-a biti pravovremeno informirani o svim poduzetim aktivnostima tijekom razdoblja otkazivanja Kolektivnog ugovora za trgovinu, kao i o datumu prestanka važenja istoga.

Hup-Udruga trgovine otkazuje Kolektivni ugovor za trgovinu

siječanj, 2013.
Poslodavci žele raskinuti postojeći Kolektivni ugovor jer zbog transformacije trgovine postojeći Kolektivni ugovor sklopljen 11. prosinca 1997. ne podržava niti prati trendove i funkcioniranje moderne trgovine.
On je star 15 godina, ne prati razvoj trgovine i potpuno je neusklađen sa postojećim zakonodavstvom i praksom u trgovini. Toga su svjesni i sindikati jer smo još prije godinu i pol dana počeli pregovare o sklapanju novog kolektivnog ugovora i oni su kao i mi nudili izmjene, no nismo se mogli dogovriti oko konačnog teksta. Krajem prošle godine smo se našli u situaciji da na sindikalnoj strani nemamo sugovornika zbog stupanja na snagu Zakona o reprezentativnosti, a sindikati se nikako međusobno ne mogu dogovoriti oko toga tko je reprezentativan predstavnik radnika u kolektivnom pregovaranju za trgovinu. Realan život u trgovini ne može stati i čekati pa smo bili prisiljeni ući u proces otkaza ovog neadekvatnog i lošeg kolektivnog ugovora.
Što se tiče procedure otkazivanja, HUP-Udruga trgovine napravila je sve po popisima i u skladu s kolektivnim ugovorom i tu ne vidimo nikakav problem. No, spremni smo, zbog očuvanja dobrih odnosa i želje za nastavkom pregovora za sklapanje novog kolektivnog ugovora, ponovno sjesti sa sindikatima i dogovoriti rokove raskidanja. Ali ovdje nisu problem rokovi, ključan problem je što je ovaj kolektivni ugovor neodrživ i štetan i za zaposlene i za poslodavce u trgovini i mi ga moramo mijenjati.
Otkaz ugovora ne znači gubitak prava za zaposlene, jer velika većina poslodavaca i sada isplaćuje plaće znatno veće od onih u kolektivnim ugovorima.

Inicijativa za otkaz Kolektivnog ugovora za trgovinu

listopad 2012.
Članovi Udruge su u jesen 2012. razmotrili inicijativu otkazivanja Kolektivnog ugovora za trgovinu i o tome informirali prestavnike Sindikate na Zajedničkom tijelu za tumačenje KU dana 26. listopada 2012. kada se tumačila odredba čl. 5. Kolektivnog ugovora. Naime, sama odredba čl. 5. KU je tako sročena da ju je moguće tumačiti na dva načina:
  • da se radi o KU koji je, slijedom odredbi o Zakona o reprezentativnosti, bio sklopljen na određeno vrijeme i da prestaje važiti 28.10.2012.g. ili
  • da se radi o KU na neodređeno vrijeme te da se isti može otkazati u bilo koje doba s otkaznim rokom od 60 dana

Preporuke članstva Udruge trgovine i radne skupine članova za Kolektivne pregovore išle su u smjeru da se kolektivni ugovor otkaže odnosno da prestane važiti jer ne predstavlja dodatnu vrijednost za poslodavce. Naime, postoji Zakon o radu, Pravilnici o radu, Kućni kolektivni ugovori, Zakon o minimalnoj plaći koji daju određen minimum te su pozvani Sindikati da odmah pokrenu inicijativu za sklapanje novog KU i da budu konkretni u definiranju prijedloga za pokretanje novih kolektivnih pregovora te da će im poslodavci pomoći kod utvrđivanja reprezentativnosti kod Ministarstva rada.

Na zajedničkom sastanku zaključeno je sljedeće:

  • Zajedničko tijelo za tumačenje KU suglasno je da se KU za djelatnost trgovine smatra KU sklopljenim na neodređeno vrijeme s tim da ga svaka strana može otkazati u bilo koje vrijeme s otkaznim rokom od 60 dana. Obje strane suglasne su da ovakvo tumačenje doprinosi pravnoj sigurnosti.
  • HUP- Udruga trgovine poziva Sindikate da zajednički traže sastanak u ministarstvu rada i mirovinskog sustava vezano uz primjenu Zakona o reprezentativnosti i formiranje pregovaračkog odbora sindikata, budući da je vrlo vjerojatno da će poslodavačka strana vrlo skoro donijeti odluku da se važeći KU otkaže što je u domeni Izvršnog odbora Udruge.

O Kolektivnom ugovoru
HUP-Udruga trgovine, Sindikat trgovine Hrvatske, Granski sindikat trgovine sklopili su u Zagrebu, 11. prosinca 1997. godine Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine kojim se uređuju se prava i obveze zaposlenika iz rada i temeljem rada, kao i prava i obveze poslodavca u djelatnosti trgovine.
Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine sklopljene su 24. ožujka 2005. godine.
Ministar Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u lipnju 2005. godine donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine kojom se primjena odredbi navedenog Kolektivnog ugovora proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj (bez obzira na članstvo u ugovornim stranama).
HUP-Udruga trgovine kao ugovorna strana koja je sklopila Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine sa Sindikatom trgovine i Granskim sindikatom trgovine formirala je Zajedničko tijelo za tumačenje Kolektivnog ugovora krajem 2008. godine.
Tijelo je osnovano sukladno čl. 68 predmetnog Ugovora, a bavit će se zahtjevima vezanim za tumačenjem odredbi Kolektivnog ugovara kao i praćenjem njegove primjene
Tijelo ima šest članova: 3 predstavnika HUP-a i 3 predstavnika Sindikata. Od strane HUP-a imenovane su Milka Kosanović, direktorica HUP-Centra za mirenje, Stankica Berić, direktorica poslovnog područja pravnih i imovinskih poslova Konzuma i Sanja Smoljak Katić, direktorica Udruge trgovine. Na strani sindikata sudjeluju Bojana Percan i Ljerka Todorović iz Sindikata trgovine Hrvatske i Miroslav Brzica iz Hrvatske udruge sindikata.

HUP-Udruga trgovine pokrenula je inicijativu otkazivanja Kolektivnog ugovora za trgovinu.

Na zajedničkom sastanku Tijela za tumačenje kolektivnog ugovora za trgovinu predstavnici poslodavaca ukazali su Sindikatima da je ovaj KU neodrživ i u zastarjelom obliku.
Zaključci sastanka iz lisotpada 2012. su sljedeći:

  • Zajedničko tijelo za tumačenje KU suglasno je da se KU za djelatnost trgovine smatra KU sklopljenim na neodređeno vrijeme s tim da ga svaka strana može otkazati u bilo koje vrijeme s otkaznim rokom od 60 dana. Obje strane suglasne su da ovakvo tumačenje doprinosi pravnoj sigurnosti.
  • HUP- Udruga trgovine poziva Sindikate da zajednički traže sastanak u ministarstvu rada i mirovinskog sustava vezano uz primjenu Zakona o reprezentativnosti i formiranje pregovaračkog odbora sindikata, budući da je vrlo vjerojatno da će poslodavačka strana vrlo skoro donijeti odluku da se važeći KU otkaže što je u domeni Izvršnog odbora Udruge.

vrh stranice