Kodeks poslovnog ponašanja članova RAC Koordinacije

KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA RAC.pdf

Rent-a-car Koordinacija Hrvatske udruge poslodavaca promovira etično postupanje, jasne cijene najma vozila, transparentnost uvjeta i dobar odnos sa strankama i dobavljačima, te ostalim suradnicima i partnerima, pritom posebno njegujući međusobne odnose, povjerenje i suradnju među članovima.

Svrha ovog kodeksa je definirati stavove članova Rent-a-car Koordinacije HUP-a o etičkim načelima poslovanja i profesionalnog ponašanja poduzeća specijaliziranih za pružanje rent-a-car usluga udruženih u HUP. S ciljem osiguravanja i pružanja potrošačima najkvalitetnijih rent-a-car i ostalih usluga u okviru svoga djelovanja, njegovanja dobrih kolegijalnih odnosa s drugim poduzećima specijaliziranih za pružanje rent-a-car usluga, te s ciljem održavanja korektnih poslovnih odnosa s dobavljačima proizvoda i usluga te tijelima državne uprave i ostalim relevantnim institucijama; predstavnici rent-a-car poduzeća učlanjenjem u Rent-a-car koordinaciju HUP-a prihvaćaju i obvezuju se pridržavati pravila Kodeksa.
vrh stranice